Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
03.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
19.09.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
17.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
31.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
14.11.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
28.11.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
12.12.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
04.10.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lekcija
01.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3123 Grāmatvedība I Bt Lekcija
29.11.2022
Kelmere Laila
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3123 Grāmatvedība I Bt Prakt.darbi
13.12.2022
Kelmere Laila
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
03.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
19.09.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
17.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
31.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
14.11.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
28.11.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
12.12.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
04.10.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lekcija
01.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Eksāmens
15.11.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon3123 Grāmatvedība I Bt Lekcija
29.11.2022
Kelmere Laila
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3123 Grāmatvedība I Bt Prakt.darbi
13.12.2022
Kelmere Laila
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
03.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
19.09.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
17.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
31.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
14.11.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
28.11.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
12.12.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
04.10.2022
Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lekcija
01.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lekcija
15.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3123 Grāmatvedība I Bt Lekcija
29.11.2022
Kelmere Laila
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3123 Grāmatvedība I Bt Prakt.darbi
13.12.2022
Kelmere Laila
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
03.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
19.09.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
17.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
31.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
14.11.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
28.11.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
12.12.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
04.10.2022
Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lekcija
01.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lekcija
15.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3123 Grāmatvedība I Bt Lekcija
29.11.2022
Kelmere Laila
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3123 Grāmatvedība I Bt Prakt.darbi
13.12.2022
Kelmere Laila
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
17.10.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon3120 Tirgzinība Bt Prakt.darbi
31.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Prakt.darbi
28.11.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
12.12.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lekcija
20.09.2022
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lekcija
04.10.2022
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
01.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lekcija
15.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lekcija
29.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
13.12.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
17.10.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon3120 Tirgzinība Bt Prakt.darbi
31.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
14.11.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Prakt.darbi
28.11.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
12.12.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lekcija
20.09.2022
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lekcija
04.10.2022
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
01.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lekcija
15.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Lekcija
29.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
13.12.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
17.10.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon3120 Tirgzinība Bt Prakt.darbi
31.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
14.11.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Prakt.darbi
28.11.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
12.12.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lekcija
20.09.2022
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lekcija
04.10.2022
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
01.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
15.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
29.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
13.12.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
17.10.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ekon3120 Tirgzinība Bt Prakt.darbi
31.10.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
14.11.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Prakt.darbi
28.11.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
12.12.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lekcija
20.09.2022
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lekcija
04.10.2022
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
15.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
29.11.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3093 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
13.12.2022
Jansone Liene
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 Ekon3120 Tirgzinība Bt Lekcija
14.11.2022
Proškina Līga
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18