Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ4013 Bioinženierija Bp Lekcija
Šabovics Mārtiņš
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VidZ4006 Vides politika I Bv Lekcija
Lagzdiņš Ainis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3030 Meliorācija III Bp Prakt.darbi
2.ned.
Kursa projekts
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 VidZ4013 Bioinženierija Bp Prakt.darbi
1.ned.
Šabovics Mārtiņš
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VidZ4013 Bioinženierija Bp Prakt.darbi
2.ned.
Majore Kristīne
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VidZ4006 Vides politika I Bv Lekcija
1.ned.
Lagzdiņš Ainis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ4006 Vides politika I Bv Prakt.darbi
2.ned.
Lagzdiņš Ainis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3029 Meliorācija III Bp Lekcija
2.ned.
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3029 Meliorācija III Bp Prakt.darbi
1.ned.
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 VidZ4013 Bioinženierija Bp Prakt.darbi
Majore Kristīne
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bp Lekcija
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ4010 Meliorācija IV Bp Lekcija
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 HidZ3034 Hidrotehniskās būves Bp Prakt.darbi
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ4010 Meliorācija IV Bp Prakt.darbi
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ3128 Ceļi un laukumi I Bp Lekcija
Gaurilka Arturs
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ3129 Ceļi un laukumi II Bp Lekcija
1.ned.-03.10.2022-25.12.2022
Kursa projekts
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19