Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2010 Fizika I Bt Lekcija
Gavare Zanda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lab.darbi
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
1.ned.-03.10.2022-27.11.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
2.ned.-03.10.2022-27.11.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2010 Fizika I Bt Lab.darbi
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lab.darbi
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
03.10.2022-25.12.2022
Jerkunkova Aleksandra
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
Strupule Liene
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
Ondrups Jānis
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Prakt.darbi
1.ned.
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lab.darbi
2.ned.
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
1.ned.
Ondrups Jānis
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1045 Mērniecība Bp Lab.darbi
2.ned.
Ondrups Jānis
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 BūvZ1045 Mērniecība Bp Lab.darbi
Ondrups Jānis
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
05.09.2022-18.09.2022
26.09.2022-27.11.2022
Lekc./lab.d.
Mešķis Sandijs
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
Grīnfelde Inga
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
05.09.2022-18.09.2022
26.09.2022-27.11.2022
Lekc./lab.d.
Mešķis Sandijs
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Mate1036 Matemātika I Bt Prakt.darbi
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Prakt.darbi
Grīnfelde Inga
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
05.09.2022-18.09.2022
26.09.2022-27.11.2022
Lekc./lab.d.
Mešķis Sandijs
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Mate1036 Matemātika I Bt Prakt.darbi
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2