Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. KokMet-Koka un metāla tehnoloģijas un dizains Tekstils-Amatnieciskās tekstila tehnoloģijas un dizains
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MatZ2045 Tamborēšanas tehnoloģijas un dizains Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4058 Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lekcija
KokMet a.prg.
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3091 Iepakojums un dizains Bp Lab.darbi
kokmet.
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

MatZ2046 Eksperimenti tekstiltehnoloģijās Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
1.ned.
Jēkabsone Jeļena
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
G0215(PLK)
G0816(PLK)

Karlsons Uldis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Prakt.darbi
BISK
G0907(PLK)

Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MatZ2045 Tamborēšanas tehnoloģijas un dizains Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4058 Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3091 Iepakojums un dizains Bp Lab.darbi
kokmet.
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

MatZ2046 Eksperimenti tekstiltehnoloģijās Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
1.ned.
Jēkabsone Jeļena
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
Brizga Dace
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ4026 Eksperimentāli radošā domāšana telpā Bt Lekcija
lekc./pr.d.
Ligute-Millere Linda
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Prakt.darbi
BISK
G0907(PLK)

Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MatZ2045 Tamborēšanas tehnoloģijas un dizains Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4058 Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Prakt.darbi
KokMet a.prg.
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3091 Iepakojums un dizains Bp Lab.darbi
1.ned.
kokmet.
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3091 Iepakojums un dizains Bp Lekcija
2.ned.
Muižniece-Brasava Sandra
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
MašZ4062 Ergonomika Bt Lekcija
05.09.2022-11.12.2022
lekc./pr.d.
Vronskis Olafs
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4062 Ergonomika Bt Lekcija
12.12.2022-25.12.2022
lekc./pr.d.
Briede Baiba
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ4026 Eksperimentāli radošā domāšana telpā Bt Prakt.darbi
Ligute-Millere Linda
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 MatZ4019 Tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnoloģijas Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
lekc./pr.d.
Dišlere Vija
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4058 Metālapstrādes tehnoloģijas un dizains II Bp Prakt.darbi
KokMet a.prg.
Lāceklis-Bertmanis Jānis
214. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3091 Iepakojums un dizains Bp Lekcija
Muižniece-Brasava Sandra
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
MašZ4062 Ergonomika Bt Lekcija
05.09.2022-11.12.2022
lekc./pr.d.
Vronskis Olafs
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4062 Ergonomika Bt Lekcija
12.12.2022-25.12.2022
lekc./pr.d.
Briede Baiba
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ2046 Eksperimenti tekstiltehnoloģijās Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
Ligute-Millere Linda
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 MākZ3025 Padziļinātā zīmēšana IV Bp Lekcija
KokMet a.prg.
lekc./lab.d.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ4019 Tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnoloģijas Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3091 Iepakojums un dizains Bp Lab.darbi
tekst.
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
MākZ3025 Padziļinātā zīmēšana IV Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 MatZ4019 Tekstilizstrādājumu rotāšanas tehnoloģijas Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
lekc./pr.d.
Beitere-Šeļegovska Zane
522. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3091 Iepakojums un dizains Bp Lab.darbi
tekst.
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
14.30-15.15 PārZ3091 Iepakojums un dizains Bp Lab.darbi
2.ned.
tekst.
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 MašZ4061 SolidWorks dizainam Bp Prakt.darbi
KokMet a.prg.
Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Lekcija
BISK
G0412(PLK)
G0105(PLK)
G0506(PLK)
G0215(PLK)
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 MašZ4061 SolidWorks dizainam Bp Prakt.darbi
KokMet a.prg.
Banis Kārlis
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Perez Alvarez Sergio
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 VadZ2019 Biznesa etiķete Bb Prakt.darbi
BISK
G0412(PLK)
G0506(PLK)
G0215(PLK)

Auziņa Anita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Perez Alvarez Sergio
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5