Atpakaļ

G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Visas apakšprog. Auto-Autotransports LsTeh-Lauksaimniecības tehnika
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
05.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lekcija
LsTeh a.prg.
29.01.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
12.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
19.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Lekcija
Auto a.prg.
30.01.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lekcija
LsTeh a.prg.
31.01.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
07.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 TraZ4005 Automobilis un vide B Lekcija
Auto a.prg.
29.01.2019
Berjoza Dainis
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
05.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lekcija
LsTeh a.prg.
29.01.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
12.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
19.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Lekcija
Auto a.prg.
30.01.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Prakt.darbi
Auto a.prg.
06.02.2019
13.02.2019
20.02.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lekcija
LsTeh a.prg.
31.01.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
07.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 TraZ4005 Automobilis un vide B Lekcija
Auto a.prg.
29.01.2019
Berjoza Dainis
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
05.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lekcija
LsTeh a.prg.
29.01.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
12.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
19.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Lekcija
Auto a.prg.
30.01.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Prakt.darbi
Auto a.prg.
06.02.2019
13.02.2019
20.02.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lekcija
LsTeh a.prg.
31.01.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
07.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
05.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lekcija
LsTeh a.prg.
29.01.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
12.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
19.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
31.01.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
07.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Lekcija
Auto a.prg.
05.02.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Lekcija
Auto a.prg.
12.02.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Lekcija
Auto a.prg.
19.02.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Lekcija
Auto a.prg.
29.01.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
05.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lekcija
LsTeh a.prg.
29.01.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
12.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
19.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4005 Automobilis un vide B Lekcija
Auto a.prg.
30.01.2019
Berjoza Dainis
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4005 Automobilis un vide B Lab.darbi
Auto a.prg.
06.02.2019
13.02.2019
20.02.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
31.01.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
07.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Lekcija
Auto a.prg.
05.02.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Lekcija
Auto a.prg.
12.02.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Lekcija
Auto a.prg.
19.02.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Lekcija
Auto a.prg.
29.01.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
19.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4215 Lauksaimniecības mašīnas B Lekcija
LsTeh a.prg.
12.02.2019
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4005 Automobilis un vide B Lekcija
Auto a.prg.
30.01.2019
Berjoza Dainis
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4005 Automobilis un vide B Lab.darbi
Auto a.prg.
06.02.2019
13.02.2019
20.02.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
31.01.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4249 Lauksaimniecības mašīnas III B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
07.02.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Lekcija
Auto a.prg.
05.02.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Lekcija
Auto a.prg.
12.02.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Lekcija
Auto a.prg.
19.02.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Lekcija
Auto a.prg.
29.01.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4005 Automobilis un vide B Lekcija
Auto a.prg.
06.02.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4005 Automobilis un vide B Lekcija
Auto a.prg.
13.02.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4005 Automobilis un vide B Lab.darbi
Auto a.prg.
20.02.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Prakt.darbi
Auto a.prg.
29.01.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Prakt.darbi
Auto a.prg.
05.02.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4035 Autoceļi un satiksmes vadība B Prakt.darbi
Auto a.prg.
12.02.2019
Šmigins Ruslans
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4005 Automobilis un vide B Lekcija
Auto a.prg.
06.02.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4005 Automobilis un vide B Lekcija
Auto a.prg.
13.02.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4005 Automobilis un vide B Lab.darbi
Auto a.prg.
20.02.2019
Berjoza Dainis
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5