Atpakaļ

G0311 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
6-sem. 8-sem. 10-sem.
Diplomprojekts (04.02.2019.- 19.05.2019.)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ4014 Vides tehnoloģijas I Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Grīnfelde Inga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ4014 Vides tehnoloģijas I Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Frolova Olga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 VidZ4014 Vides tehnoloģijas I Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Grīnfelde Inga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ4014 Vides tehnoloģijas I Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Frolova Olga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 VidZ4014 Vides tehnoloģijas I Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Grīnfelde Inga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ4014 Vides tehnoloģijas I Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Frolova Olga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Prakt.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Frolova Olga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 VidZ4014 Vides tehnoloģijas I Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Grīnfelde Inga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ4014 Vides tehnoloģijas I Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Frolova Olga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Prakt.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Frolova Olga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 VidZ4014 Vides tehnoloģijas I Bp Lab.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Pilecka Jovita
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Grīnfelde Inga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Grīnfelde Inga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ4014 Vides tehnoloģijas I Bp Lab.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Pilecka Jovita
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Grīnfelde Inga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Grīnfelde Inga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ4014 Vides tehnoloģijas I Bp Lab.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Pilecka Jovita
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Grīnfelde Inga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Grīnfelde Inga
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ4014 Vides tehnoloģijas I Bp Lab.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Pilecka Jovita
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19