Atpakaļ

G0323 Būvniecība [nekl] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
25.03.2019
01.04.2019
08.04.2019
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3133 Būvmehānika IV Bt Lekcija
26.03.2019
02.04.2019
09.04.2019
Ķirulis Bruno
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate4029 Matemātika III-2 Bt Lekcija
03.04.2019
10.04.2019
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
27.03.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
28.03.2019
Sudārs Ritvars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
04.04.2019
11.04.2019
Sudārs Ritvars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3133 Būvmehānika IV Bt Lekcija
29.03.2019
05.04.2019
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
12.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
25.03.2019
01.04.2019
08.04.2019
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3133 Būvmehānika IV Bt Lekcija
26.03.2019
02.04.2019
09.04.2019
Ķirulis Bruno
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate4029 Matemātika III-2 Bt Lekcija
03.04.2019
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
27.03.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3069 Lauksaimniecības ēkas II Bp Lekcija
10.04.2019
Fībigs Mārtiņš
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
28.03.2019
Sudārs Ritvars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
04.04.2019
11.04.2019
Sudārs Ritvars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3133 Būvmehānika IV Bt Lekcija
29.03.2019
05.04.2019
Ķirulis Bruno
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3133 Būvmehānika IV Bt Lekcija
12.04.2019
Ķirulis Bruno
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
06.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
13.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 BūvZ4035 Koka un plastmasu konstrukcijas II Bp Lekcija
08.04.2019
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi1013 Būvgrafika II Bt Lab.darbi
25.03.2019
01.04.2019
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4035 Koka un plastmasu konstrukcijas II Bp Lekcija
02.04.2019
Ozola Lilita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3065 Lauksaimniecības ēkas Bp Lekcija
26.03.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
27.03.2019
Fībigs Mārtiņš
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3069 Lauksaimniecības ēkas II Bp Lekcija
03.04.2019
Fībigs Mārtiņš
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3069 Lauksaimniecības ēkas II Bp Lekcija
10.04.2019
Fībigs Mārtiņš
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
04.04.2019
11.04.2019
Sudārs Ritvars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Fizi2006 Fizika II Bt Lekcija
28.03.2019
312. telpa (Pilī)
Gavare Zanda
Fizi2006 Fizika II Bt Lekcija
05.04.2019
312. telpa (Pilī)
Gavare Zanda

BūvZ3133 Būvmehānika IV Bt Lekcija
12.04.2019
Ķirulis Bruno
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
06.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
13.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 BūvZ4035 Koka un plastmasu konstrukcijas II Bp Lekcija
08.04.2019
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi1013 Būvgrafika II Bt Lab.darbi
25.03.2019
01.04.2019
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4035 Koka un plastmasu konstrukcijas II Bp Lekcija
02.04.2019
Ozola Lilita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2006 Fizika II Bt Lekcija
27.03.2019
10.04.2019
312. telpa (Pilī)
Gavare Zanda
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
04.04.2019
11.04.2019
Sudārs Ritvars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4035 Koka un plastmasu konstrukcijas II Bp Lekcija
28.03.2019
Ozola Lilita
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2006 Fizika II Bt Lekcija
05.04.2019
312. telpa (Pilī)
Gavare Zanda

BūvZ3133 Būvmehānika IV Bt Lekcija
12.04.2019
Ķirulis Bruno
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
06.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
13.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 BūvZ4035 Koka un plastmasu konstrukcijas II Bp Lekcija
08.04.2019
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi1013 Būvgrafika II Bt Lab.darbi
25.03.2019
01.04.2019
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate4029 Matemātika III-2 Bt Lekcija
09.04.2019
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2006 Fizika II Bt Lekcija
27.03.2019
10.04.2019
312. telpa (Pilī)
Gavare Zanda

Arhi3065 Lauksaimniecības ēkas Bp Lekcija
03.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate4029 Matemātika III-2 Bt Lekcija
04.04.2019
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2006 Fizika II Bt Lekcija
05.04.2019
312. telpa (Pilī)
Gavare Zanda

BūvZ3133 Būvmehānika IV Bt Lekcija
12.04.2019
Ķirulis Bruno
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
06.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
13.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Arhi1013 Būvgrafika II Bt Lab.darbi
25.03.2019
01.04.2019
Gaurilka Arturs
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
02.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4124 Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude II Bp Lab.darbi
28.03.2019
Fabriciuss Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4109 Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas III Bp Lekcija
11.04.2019
Fabriciuss Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3133 Būvmehānika IV Bt Lekcija
12.04.2019
Ķirulis Bruno
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
06.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
13.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Arhi3069 Lauksaimniecības ēkas II Bp Lekcija
08.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
02.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3069 Lauksaimniecības ēkas II Bp Lekcija
09.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate4029 Matemātika III-2 Bt Lekcija
10.04.2019
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
27.03.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3065 Lauksaimniecības ēkas Bp Lekcija
03.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4124 Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude II Bp Lab.darbi
28.03.2019
Fabriciuss Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4109 Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas III Bp Lekcija
04.04.2019
11.04.2019
Fabriciuss Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate4029 Matemātika III-2 Bt Lekcija
29.03.2019
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3133 Būvmehānika IV Bt Lekcija
12.04.2019
Ķirulis Bruno
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
05.04.2019
Fībigs Mārtiņš
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
06.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
13.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Arhi3065 Lauksaimniecības ēkas Bp Lekcija
25.03.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
01.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3069 Lauksaimniecības ēkas II Bp Lekcija
08.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4035 Koka un plastmasu konstrukcijas II Bp Lekcija
09.04.2019
Ozola Lilita
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3069 Lauksaimniecības ēkas II Bp Lekcija
26.03.2019
Fībigs Mārtiņš
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
02.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
27.03.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3065 Lauksaimniecības ēkas Bp Lekcija
03.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3069 Lauksaimniecības ēkas II Bp Lekcija
10.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4124 Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude II Bp Lab.darbi
28.03.2019
Fabriciuss Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4109 Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas III Bp Lekcija
04.04.2019
Fabriciuss Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4124 Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude II Bp Lab.darbi
11.04.2019
Fabriciuss Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate4029 Matemātika III-2 Bt Lekcija
29.03.2019
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
05.04.2019
Fībigs Mārtiņš
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
12.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
06.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
13.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.15-17.15 Arhi3065 Lauksaimniecības ēkas Bp Lekcija
03.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
05.04.2019
Fībigs Mārtiņš
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
12.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 Arhi3065 Lauksaimniecības ēkas Bp Lekcija
25.03.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
01.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3069 Lauksaimniecības ēkas II Bp Lekcija
08.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4035 Koka un plastmasu konstrukcijas II Bp Lekcija
09.04.2019
Ozola Lilita
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3069 Lauksaimniecības ēkas II Bp Lekcija
26.03.2019
Fībigs Mārtiņš
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
02.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi2050 Arhitektūra II Bp Lekcija
27.03.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3069 Lauksaimniecības ēkas II Bp Lekcija
10.04.2019
Fībigs Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4124 Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude II Bp Lab.darbi
28.03.2019
Fabriciuss Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4124 Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude II Bp Lab.darbi
04.04.2019
11.04.2019
Fabriciuss Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate4029 Matemātika III-2 Bt Lekcija
29.03.2019
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
06.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
13.04.2019
Vuguls Juris
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 BūvZ4124 Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude II Bp Lab.darbi
28.03.2019
Fabriciuss Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4124 Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude II Bp Lab.darbi
04.04.2019
11.04.2019
Fabriciuss Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
18.30-19.15 BūvZ4124 Būvkonstrukciju izpēte un pārbaude II Bp Lab.darbi
04.04.2019
11.04.2019
Fabriciuss Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19