Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Prakt.darbi
01.04.2019
Zagorska Jeļena
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
08.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
26.03.2019
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
02.04.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
28.03.2019
Zagorska Jeļena
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
18.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
04.04.2019
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Prakt.darbi
12.04.2019
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Prakt.darbi
01.04.2019
Zagorska Jeļena
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
08.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
26.03.2019
Zagorska Jeļena
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
02.04.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Prakt.darbi
16.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lekcija
09.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
27.03.2019
Kunkulberga Daiga
128. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lekcija
17.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
28.03.2019
Zagorska Jeļena
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
18.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lekcija
11.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
04.04.2019
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
05.04.2019
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Prakt.darbi
12.04.2019
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
25.03.2019
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Prakt.darbi
01.04.2019
Zagorska Jeļena
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
08.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Prakt.darbi
26.03.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
02.04.2019
Zagorska Jeļena
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Prakt.darbi
16.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lekcija
09.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
27.03.2019
Kunkulberga Daiga
128. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lekcija
17.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
28.03.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
18.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lekcija
11.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
04.04.2019
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
05.04.2019
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Prakt.darbi
12.04.2019
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
25.03.2019
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
01.04.2019
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Prakt.darbi
26.03.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
02.04.2019
Zagorska Jeļena
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Prakt.darbi
16.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lekcija
09.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
27.03.2019
Kunkulberga Daiga
128. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
28.03.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
18.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lab.darbi
11.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
04.04.2019
Galoburda Ruta
127. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
05.04.2019
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Prakt.darbi
12.04.2019
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
25.03.2019
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Lekcija
01.04.2019
Zagorska Jeļena
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Prakt.darbi
26.03.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Prakt.darbi
02.04.2019
Jesemčika Anna
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Prakt.darbi
09.04.2019
Jesemčika Anna
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Prakt.darbi
16.04.2019
Jesemčika Anna
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
27.03.2019
Kunkulberga Daiga
128. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
03.04.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
28.03.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
18.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lab.darbi
11.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
04.04.2019
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
05.04.2019
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Prakt.darbi
12.04.2019
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 PārZ4047 Pārtikas derīguma termiņš Bb Prakt.darbi
26.03.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Prakt.darbi
02.04.2019
Jesemčika Anna
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Prakt.darbi
09.04.2019
Jesemčika Anna
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Prakt.darbi
16.04.2019
Jesemčika Anna
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
27.03.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
03.04.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Prakt.darbi
10.04.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Prakt.darbi
17.04.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
28.03.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lab.darbi
11.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
04.04.2019
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
05.04.2019
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
15.04.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
25.03.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
01.04.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
08.04.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Prakt.darbi
09.04.2019
Jesemčika Anna
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Prakt.darbi
16.04.2019
Jesemčika Anna
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
27.03.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
03.04.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Prakt.darbi
10.04.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Prakt.darbi
17.04.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lab.darbi
11.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
04.04.2019
Jesemčika Anna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
05.04.2019
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
15.04.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
25.03.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
01.04.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
08.04.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
27.03.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Lekcija
03.04.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Prakt.darbi
10.04.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Prakt.darbi
17.04.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lab.darbi
11.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
04.04.2019
Jesemčika Anna
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
15.04.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
25.03.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
01.04.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
08.04.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
27.03.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Prakt.darbi
10.04.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Prakt.darbi
17.04.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lab.darbi
11.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 PārZ3024 Tehnoloģiskās iekārtas II Bp Prakt.darbi
15.04.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Prakt.darbi
10.04.2019
Cīrule Simona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18