Atpakaļ

G0418 Mājas vide izglītībā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Visas apakšprog. Informat-Mājas vide un informātika izglītībā Vizual-Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Peda3024 Vizuālās mākslas metodika Bt Lekcija
Vizual a.prg.
18.03.2019
25.03.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Eksāmens
Informat a.prg.
03.06.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Lekcija
20.03.2019
Galoburda Ruta
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Peda3002 Modelēšana, šūšana I Bp Prakt.darbi
27.03.2019
Reihmane Silvija
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
27.03.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Lekcija
28.03.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
21.03.2019
Kanceviča Liene
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
06.06.2019
Galoburda Ruta
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
Peda2050 Tekstilmateriāli un to apdare II Bp Lab.darbi
22.03.2019
29.03.2019
Ozolniece Ligita
439. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

PedaP025 Vērošana un metodika Bp Prakt.darbi
22.03.2019
Dekšnis Andris
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
29.03.2019
Šeļegovskis Raimunds
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Peda3024 Vizuālās mākslas metodika Bt Lekcija
Vizual a.prg.
18.03.2019
25.03.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Lekcija
Informat a.prg.
18.03.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Prakt.darbi
Informat a.prg.
25.03.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Eksāmens
Informat a.prg.
03.06.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3068 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I Bp Lekcija
19.03.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3068 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I Bp Lekcija
26.03.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Peda2050 Tekstilmateriāli un to apdare II Bp Ieskaite ar atzīmi
04.06.2019
Ozolniece Ligita
243. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Lekcija
20.03.2019
Galoburda Ruta
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Peda3002 Modelēšana, šūšana I Bp Prakt.darbi
27.03.2019
Reihmane Silvija
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
27.03.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

PārZ3068 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I Bp Ieskaite ar atzīmi
05.06.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Lekcija
28.03.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
21.03.2019
Kanceviča Liene
321. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
06.06.2019
Galoburda Ruta
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
Peda2050 Tekstilmateriāli un to apdare II Bp Lab.darbi
22.03.2019
29.03.2019
Ozolniece Ligita
439. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

PedaP025 Vērošana un metodika Bp Prakt.darbi
22.03.2019
Dekšnis Andris
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
29.03.2019
Šeļegovskis Raimunds
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Peda3024 Vizuālās mākslas metodika Bt Lekcija
Vizual a.prg.
18.03.2019
25.03.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZP035 Gleznošana I Bp Ieskaite
Vizual a.prg.
03.06.2019
Spulle-Meiere Ivanda
434. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Lekcija
Informat a.prg.
18.03.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Prakt.darbi
Informat a.prg.
25.03.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Eksāmens
Informat a.prg.
03.06.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3068 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I Bp Lekcija
19.03.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3068 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I Bp Lekcija
26.03.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Peda2050 Tekstilmateriāli un to apdare II Bp Ieskaite ar atzīmi
04.06.2019
Ozolniece Ligita
243. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Lekcija
20.03.2019
Galoburda Ruta
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Peda3002 Modelēšana, šūšana I Bp Prakt.darbi
27.03.2019
Reihmane Silvija
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
27.03.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

PārZ3068 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I Bp Ieskaite ar atzīmi
05.06.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Lekcija
28.03.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Lekcija
Informat a.prg.
21.03.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3022 Mākslas vēsture un tehnikas II Bp Lekcija
Vizual a.prg.
21.03.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
06.06.2019
Galoburda Ruta
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
Peda2050 Tekstilmateriāli un to apdare II Bp Lab.darbi
22.03.2019
29.03.2019
Ozolniece Ligita
439. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

PedaP025 Vērošana un metodika Bp Prakt.darbi
22.03.2019
Dekšnis Andris
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
29.03.2019
Šeļegovskis Raimunds
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Peda3024 Vizuālās mākslas metodika Bt Prakt.darbi
Vizual a.prg.
18.03.2019
25.03.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZP035 Gleznošana I Bp Ieskaite
Vizual a.prg.
03.06.2019
Spulle-Meiere Ivanda
434. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Lekcija
Informat a.prg.
18.03.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Prakt.darbi
Informat a.prg.
25.03.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Eksāmens
Informat a.prg.
03.06.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3068 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I Bp Lekcija
19.03.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3068 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I Bp Lekcija
26.03.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22
Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Lekcija
20.03.2019
Galoburda Ruta
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
27.03.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

PārZ3068 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I Bp Ieskaite ar atzīmi
05.06.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Prakt.darbi
28.03.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Lekcija
Informat a.prg.
21.03.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3022 Mākslas vēsture un tehnikas II Bp Lekcija
Vizual a.prg.
21.03.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
06.06.2019
Galoburda Ruta
114. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
MākZ3022 Mākslas vēsture un tehnikas II Bp Prakt.darbi
Vizual a.prg.
29.03.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

PedaP025 Vērošana un metodika Bp Prakt.darbi
22.03.2019
Dekšnis Andris
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
12.30-13.15 Peda3024 Vizuālās mākslas metodika Bt Prakt.darbi
Vizual a.prg.
18.03.2019
25.03.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZP035 Gleznošana I Bp Ieskaite
Vizual a.prg.
03.06.2019
Spulle-Meiere Ivanda
434. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Lekcija
Informat a.prg.
18.03.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Prakt.darbi
Informat a.prg.
25.03.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Eksāmens
Informat a.prg.
03.06.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Lekcija
26.03.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3002 Modelēšana, šūšana I Bp Lekcija
19.03.2019
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Eksāmens
04.06.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3068 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I Bp Lab.darbi
20.03.2019
27.03.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3068 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I Bp Ieskaite ar atzīmi
05.06.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Prakt.darbi
28.03.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Prakt.darbi
Informat a.prg.
21.03.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3022 Mākslas vēsture un tehnikas II Bp Lekcija
Vizual a.prg.
21.03.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Ieskaite ar atzīmi
06.06.2019
Šeļegovskis Raimunds
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Prakt.darbi
22.03.2019
Līce-Zikmane Iveta
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3022 Mākslas vēsture un tehnikas II Bp Prakt.darbi
Vizual a.prg.
29.03.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Peda3024 Vizuālās mākslas metodika Bt Prakt.darbi
Vizual a.prg.
25.03.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Lekcija
Informat a.prg.
18.03.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Prakt.darbi
Informat a.prg.
25.03.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4030 IT izglītībā II Bp Eksāmens
Informat a.prg.
03.06.2019
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Lekcija
26.03.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3002 Modelēšana, šūšana I Bp Lekcija
19.03.2019
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Eksāmens
04.06.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3068 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I Bp Lab.darbi
20.03.2019
27.03.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Peda3002 Modelēšana, šūšana I Bp Ieskaite ar atzīmi
05.06.2019
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Prakt.darbi
28.03.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Prakt.darbi
Informat a.prg.
21.03.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3022 Mākslas vēsture un tehnikas II Bp Lekcija
Vizual a.prg.
21.03.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Ieskaite ar atzīmi
06.06.2019
Šeļegovskis Raimunds
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Prakt.darbi
22.03.2019
Līce-Zikmane Iveta
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Prakt.darbi
25.03.2019
Galoburda Ruta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Peda4028 Informātikas metodika Bt Lekcija
Informat a.prg.
18.03.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3024 Vizuālās mākslas metodika Bt Eksāmens
Vizual a.prg.
03.06.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Eksāmens
Informat a.prg.
03.06.2019
info par kursa d.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Lekcija
26.03.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3002 Modelēšana, šūšana I Bp Lekcija
19.03.2019
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
19.03.2019
Šeļegovskis Raimunds
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Eksāmens
04.06.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3068 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija I Bp Lab.darbi
20.03.2019
27.03.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Peda3002 Modelēšana, šūšana I Bp Ieskaite ar atzīmi
05.06.2019
Reihmane Silvija
433. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Lekcija
21.03.2019
Līce-Zikmane Iveta
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Prakt.darbi
Informat a.prg.
28.03.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
28.03.2019
Šeļegovskis Raimunds
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
06.06.2019
Līce-Zikmane Iveta
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Prakt.darbi
22.03.2019
Līce-Zikmane Iveta
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Prakt.darbi
25.03.2019
Galoburda Ruta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

MākZP035 Gleznošana I Bp Lab.darbi
Vizual a.prg.
18.03.2019
Spulle-Meiere Ivanda
434. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Lekcija
Informat a.prg.
18.03.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3024 Vizuālās mākslas metodika Bt Eksāmens
Vizual a.prg.
03.06.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Eksāmens
Informat a.prg.
03.06.2019
info par kursa d.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Prakt.darbi
26.03.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
19.03.2019
Šeļegovskis Raimunds
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Eksāmens
04.06.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP025 Vērošana un metodika Bp Prakt.darbi
20.03.2019
Beitere-Šeļegovska Zane
439. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3022 Mākslas vēsture un tehnikas II Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
05.06.2019
info VM met. kursa d.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Lekcija
21.03.2019
Līce-Zikmane Iveta
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Prakt.darbi
Informat a.prg.
28.03.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
28.03.2019
Šeļegovskis Raimunds
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
06.06.2019
Līce-Zikmane Iveta
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Prakt.darbi
22.03.2019
Līce-Zikmane Iveta
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Prakt.darbi
25.03.2019
Galoburda Ruta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

MākZP035 Gleznošana I Bp Lab.darbi
Vizual a.prg.
18.03.2019
Spulle-Meiere Ivanda
434. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Lekcija
Informat a.prg.
18.03.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3024 Vizuālās mākslas metodika Bt Eksāmens
Vizual a.prg.
03.06.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Eksāmens
Informat a.prg.
03.06.2019
info par kursa d.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Prakt.darbi
26.03.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
19.03.2019
Šeļegovskis Raimunds
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

PedaP025 Vērošana un metodika Bp Ieskaite ar atzīmi
04.06.2019
Dekšnis Andris, Beitere-Šeļegovska Zane, Andersone-Penčuka Inga
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP025 Vērošana un metodika Bp Prakt.darbi
20.03.2019
Beitere-Šeļegovska Zane
439. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3022 Mākslas vēsture un tehnikas II Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
05.06.2019
info VM met. kursa d.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Lekcija
21.03.2019
Līce-Zikmane Iveta
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Prakt.darbi
Informat a.prg.
28.03.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
06.06.2019
Līce-Zikmane Iveta
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Prakt.darbi
25.03.2019
Galoburda Ruta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

MākZP035 Gleznošana I Bp Lab.darbi
Vizual a.prg.
18.03.2019
Spulle-Meiere Ivanda
434. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Lekcija
Informat a.prg.
18.03.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3024 Vizuālās mākslas metodika Bt Eksāmens
Vizual a.prg.
03.06.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Eksāmens
Informat a.prg.
03.06.2019
info par kursa d.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3032 Iekļaujošā pedagoģija Bt Prakt.darbi
26.03.2019
Brokāne Larisa
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

PedaP025 Vērošana un metodika Bp Ieskaite ar atzīmi
04.06.2019
Dekšnis Andris, Beitere-Šeļegovska Zane, Andersone-Penčuka Inga
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP025 Vērošana un metodika Bp Prakt.darbi
20.03.2019
Beitere-Šeļegovska Zane
439. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3022 Mākslas vēsture un tehnikas II Bp Ieskaite ar atzīmi
Vizual a.prg.
05.06.2019
info VM met. kursa d.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Lekcija
21.03.2019
Līce-Zikmane Iveta
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Prakt.darbi
Informat a.prg.
28.03.2019
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3031 Mājokļa uzturēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
06.06.2019
Līce-Zikmane Iveta
436. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 Peda3024 Vizuālās mākslas metodika Bt Eksāmens
Vizual a.prg.
03.06.2019
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda4028 Informātikas metodika Bt Eksāmens
Informat a.prg.
03.06.2019
info par kursa d.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP025 Vērošana un metodika Bp Lekcija
26.03.2019
Andersone-Penčuka Inga
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP025 Vērošana un metodika Bp Prakt.darbi
20.03.2019
Beitere-Šeļegovska Zane
439. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5