Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. Bizvad-Biznesa vadība LTvad-Lauku tūrisma vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lab.darbi
13.04.2019
1.1.
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
16.02.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
02.03.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
23.03.2019
Lēnerts Arnis
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
09.02.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
23.02.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
16.03.2019
lekc./sem.
Lazdiņš Andrejs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
06.04.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3046 Tūrisma analīze un ekonomika Bp Lekcija
LTvad a.prg.
13.04.2019
lekc./sem.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
16.03.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
06.04.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
09.03.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lab.darbi
13.04.2019
1.1.
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Eksāmens
27.04.2019
1.1.
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
16.02.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
02.03.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Ieskaite ar atzīmi
23.03.2019
Lēnerts Arnis
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
09.02.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
23.02.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
16.03.2019
20.04.2019
lekc./sem.
Lazdiņš Andrejs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
06.04.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3046 Tūrisma analīze un ekonomika Bp Lekcija
LTvad a.prg.
13.04.2019
lekc./sem.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
16.03.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
06.04.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
09.03.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Eksāmens
LTvad a.prg.
27.04.2019
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Eksāmens
27.04.2019
1.1.
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
16.02.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
02.03.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
09.02.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
23.02.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Ieskaite ar atzīmi
09.03.2019
Grīnberga-Zālīte Gunta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
16.03.2019
06.04.2019
20.04.2019
lekc./sem.
Lazdiņš Andrejs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.03.2019
13.04.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3046 Tūrisma analīze un ekonomika Bp Lekcija
LTvad a.prg.
23.03.2019
lekc./sem.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3046 Tūrisma analīze un ekonomika Bp Ieskaite ar atzīmi
LTvad a.prg.
13.04.2019
lekc./sem.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
16.03.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
06.04.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Eksāmens
LTvad a.prg.
27.04.2019
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Eksāmens
27.04.2019
1.1.
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
16.02.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
02.03.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
09.02.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Ieskaite ar atzīmi
09.03.2019
Grīnberga-Zālīte Gunta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
16.03.2019
06.04.2019
20.04.2019
lekc./sem.
Lazdiņš Andrejs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.02.2019
23.03.2019
13.04.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3046 Tūrisma analīze un ekonomika Bp Lekcija
LTvad a.prg.
23.02.2019
23.03.2019
lekc./sem.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
16.03.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
06.04.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
16.02.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
02.03.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
09.02.2019
09.03.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
16.03.2019
06.04.2019
20.04.2019
lekc./sem.
Lazdiņš Andrejs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.02.2019
23.03.2019
13.04.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3046 Tūrisma analīze un ekonomika Bp Lekcija
LTvad a.prg.
23.02.2019
16.03.2019
23.03.2019
lekc./sem.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
06.04.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
08.02.2019
Zvirgzdiņa Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Eksāmens
26.04.2019
1.2.
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
15.02.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
15.03.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
22.02.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
01.03.2019
08.03.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
22.03.2019
12.04.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.04.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
22.03.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
02.03.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
09.02.2019
16.02.2019
09.03.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
06.04.2019
20.04.2019
lekc./sem.
Lazdiņš Andrejs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.02.2019
23.03.2019
13.04.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3046 Tūrisma analīze un ekonomika Bp Lekcija
LTvad a.prg.
23.02.2019
16.03.2019
23.03.2019
lekc./sem.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
08.02.2019
Zvirgzdiņa Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Eksāmens
26.04.2019
1.2.
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
15.02.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
15.03.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
22.02.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
01.03.2019
08.03.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
22.03.2019
12.04.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
05.04.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
22.03.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
12.04.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
02.03.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
09.02.2019
16.02.2019
09.03.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
06.04.2019
lekc./sem.
Lazdiņš Andrejs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3028 Konfliktu vadīšana uzņēmumā Bp Ieskaite ar atzīmi
Bizvad a.prg.
20.04.2019
lekc./sem.
Lazdiņš Andrejs
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.02.2019
23.03.2019
13.04.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3046 Tūrisma analīze un ekonomika Bp Lekcija
LTvad a.prg.
23.02.2019
16.03.2019
23.03.2019
lekc./sem.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
08.02.2019
Zvirgzdiņa Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Eksāmens
26.04.2019
1.2.
Zvirgzdiņa Līga
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
15.02.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
15.03.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
22.02.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
01.03.2019
08.03.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
22.03.2019
05.04.2019
12.04.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3046 Tūrisma analīze un ekonomika Bp Lekcija
LTvad a.prg.
05.04.2019
lekc./sem.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
22.03.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
12.04.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
02.03.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.02.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.03.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
08.02.2019
Zvirgzdiņa Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lab.darbi
08.03.2019
1.1.
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
15.02.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
15.03.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
22.02.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2128 Komercdarbības globalizācija Bt Lekcija
01.03.2019
lekc./sem.
Grīnberga-Zālīte Gunta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
22.03.2019
05.04.2019
12.04.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3046 Tūrisma analīze un ekonomika Bp Lekcija
LTvad a.prg.
08.03.2019
05.04.2019
lekc./sem.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
22.03.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
12.04.2019
26.04.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
15.02.2019
Zvirgzdiņa Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lab.darbi
08.03.2019
05.04.2019
1.1.
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lab.darbi
22.02.2019
22.03.2019
1.2.
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
15.03.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
08.02.2019
01.03.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
12.04.2019
lekc./sem.
Mazūre Gunita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3046 Tūrisma analīze un ekonomika Bp Lekcija
LTvad a.prg.
08.03.2019
05.04.2019
lekc./sem.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
12.04.2019
26.04.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
15.02.2019
Zvirgzdiņa Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lab.darbi
08.03.2019
05.04.2019
1.1.
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lab.darbi
22.02.2019
22.03.2019
12.04.2019
1.2.
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Lekcija
15.03.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
08.02.2019
01.03.2019
Lekc./sem.
Lēnerts Arnis
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
26.04.2019
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3046 Tūrisma analīze un ekonomika Bp Lekcija
LTvad a.prg.
08.03.2019
05.04.2019
lekc./sem.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3043 Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
26.04.2019
lekc./sem.
Kaufmane Dace
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
15.02.2019
Zvirgzdiņa Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lab.darbi
08.03.2019
1.1.
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lab.darbi
22.02.2019
12.04.2019
1.2.
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lab.darbi
22.03.2019
1.2.
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4054 Riska vadība Bp Ieskaite ar atzīmi
15.03.2019
lekc./sem.
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
26.04.2019
Mazūre Gunita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3046 Tūrisma analīze un ekonomika Bp Lekcija
LTvad a.prg.
08.03.2019
05.04.2019
lekc./sem.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
15.02.2019
Zvirgzdiņa Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18