Atpakaļ

G0703 Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Visas grupas 1 2 3 4-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
4-EN gr.
18.03.2019-14.04.2019
Aplociņa Elita
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
4-EN gr.
15.04.2019-12.05.2019
Bārzdiņa Dace
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
4-EN gr.
04.02.2019-17.03.2019
Trūpa Aiga
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete6023 Fizioloģija II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
Ilgaža Aija
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2016 Dzīvnieku, vides higiēna I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Grinberga Linda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Vete6023 Fizioloģija II Bt Lekcija
4-EN gr.
04.02.2019-10.05.2019
Jonova Sintija
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-17.03.2019
15.04.2019-12.05.2019
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
2 gr.
18.03.2019-14.04.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.2.1.,1.2.2. gr.
Ilgaža Aija, Ozola Gita
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.1.1. gr.
Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
3.1. gr.
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lekcija
4-EN gr.
04.02.2019-10.05.2019
Pigiņka-Vjačeslavova Inga
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Lekcija
1 gr.
08.02.2019
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0413(PLK)

Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
1.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
18.03.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
15.04.2019
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
4-EN gr.
19.03.2019
Aplociņa Elita
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
4-EN gr.
16.04.2019
Bārzdiņa Dace
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.02.2019-17.03.2019
23.04.2019
Bārzdiņa Dace
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
26.03.2019
Aplociņa Elita
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete6023 Fizioloģija II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
Ilgaža Aija
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2016 Dzīvnieku, vides higiēna I Bt Lekcija
3 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Grinberga Linda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Vete6023 Fizioloģija II Bt Lekcija
4-EN gr.
04.02.2019-10.05.2019
Jonova Sintija
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
2 gr.
25.04.2019
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
2 gr.
28.03.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.2.1.,1.2.2. gr.
Ilgaža Aija, Ozola Gita
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.1.1. gr.
Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
3.1. gr.
Lūsis Ivars
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
04.02.2019-10.05.2019
Pigiņka-Vjačeslavova Inga
A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A312. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Lekcija
1 gr.
08.02.2019
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0413(PLK)

Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
04.02.2019-17.03.2019
Trūpa Aiga
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
18.03.2019-14.04.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
15.04.2019-12.05.2019
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Lekcija
4-EN gr.
04.02.2019-10.05.2019
Zirnītis Agris
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
15.04.2019-12.05.2019
Bārzdiņa Dace
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
18.03.2019-14.04.2019
Aplociņa Elita
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
Valdovska Anda
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
Pigiņka-Vjačeslavova Inga
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.02.2019-10.05.2019
Jonova Sintija, Grīnblate Silva
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
Cera Inese, Keišs Oskars
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
3.1. gr.
Ozola Gita
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.02.2019-10.05.2019
4.1. gr.
Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.1.1. gr.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.2.2. gr.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
11.30-12.15 LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
1 gr.
18.03.2019-14.04.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-17.03.2019
15.04.2019-12.05.2019
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.1.1.,2.1.2. gr.
Cīrule Agate
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Lekcija
4-EN gr.
04.02.2019-10.05.2019
Zirnītis Agris
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
Valdovska Anda
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.1.1.,1.1.2. gr.
Pigiņka-Vjačeslavova Inga
A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.1.2. gr.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.2.1.,2.2.2. gr.
Lūsis Ivars
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.02.2019-10.05.2019
Jonova Sintija, Grīnblate Silva
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
Cera Inese, Keišs Oskars
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
3.1. gr.
Ozola Gita
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.02.2019-10.05.2019
4.1. gr.
Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.1.1. gr.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.2.2. gr.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
12.30-13.15 LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
1 gr.
25.03.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
1 gr.
22.04.2019
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
3.1.,3.2. gr.
Cera Inese, Keišs Oskars
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Lekcija
4-EN gr.
2.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Aplociņa Elita
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete3008 Imunoloģija Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
Lūsis Ivars
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.1.2. gr.
Jonova Sintija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.2.1.,1.2.2. gr.
Pigiņka-Vjačeslavova Inga
A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.1.2. gr.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.2.1.,2.2.2. gr.
Lūsis Ivars
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
3.2. gr.
Ozola Gita
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.02.2019-10.05.2019
4.2. gr.
Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.1.1. gr.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.2.1. gr.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
13.30-14.15 Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
3.1.,3.2. gr.
Cera Inese, Keišs Oskars
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Lekcija
4-EN gr.
04.02.2019-12.05.2019
Aplociņa Elita
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete3008 Imunoloģija Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
04.02.2019-17.02.2019
Lūsis Ivars
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-17.03.2019
15.04.2019-12.05.2019
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
3 gr.
18.03.2019-14.04.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.1.2. gr.
Jonova Sintija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.2.1.,1.2.2. gr.
Lūsis Ivars
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-05.05.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2016 Dzīvnieku, vides higiēna I Bt Lekcija
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Grinberga Linda
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
3.2. gr.
Ozola Gita
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.02.2019-10.05.2019
4.2. gr.
Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.1.1. gr.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.2.1. gr.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
14.30-15.15 LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Bb Lekcija
1, 2, 3 gr.
11.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0215(PLK)

Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.02.2019-12.05.2019
Aplociņa Elita
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.1.1., 2.1.2. gr.
Lūsis Ivars
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.2.1. gr.
Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
3 gr.
24.04.2019
Bārzdiņa Dace
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3142 Lopkopība II Bt Prakt.darbi
3 gr.
27.03.2019
Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.2.1.,1.2.2. gr.
Lūsis Ivars
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.2.1.,2.2.2. gr.
Pigiņka-Vjačeslavova Inga
A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.1.2. gr.
Jonova Sintija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.02.2019-10.05.2019
Cera Inese
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2016 Dzīvnieku, vides higiēna I Bt Lekcija
1 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Grinberga Linda
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
3.1. gr.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Lekcija
4-EN gr.
04.02.2019-28.04.2019
Lūsis Ivars
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
Keišs Oskars, Cera Inese
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
3.2. gr.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.1.1. gr.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
15.30-16.15 Vete2016 Dzīvnieku, vides higiēna I Bt Lekcija
4-EN gr.
04.02.2019-31.03.2019
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Bb Lekcija
1, 2, 3 gr.
11.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0215(PLK)

Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2028 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.02.2019-05.05.2019
Aplociņa Elita
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.1.1., 2.1.2. gr.
Lūsis Ivars
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.2.1. gr.
Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.2.1. gr.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.1.2. gr.
Jonova Sintija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4036 Vispārīgā patoloģija I Bt Lab.darbi
3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
3.1. gr.
Pigiņka-Vjačeslavova Inga
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.02.2019-10.05.2019
Cera Inese
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
3.1. gr.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Lekcija
4-EN gr.
04.02.2019-17.02.2019
Lūsis Ivars
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
18.02.2019-10.05.2019
Lūsis Ivars
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1021 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
Keišs Oskars, Cera Inese
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-10.05.2019
3.2. gr.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.1.1. gr.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
16.30-17.15 Vete2016 Dzīvnieku, vides higiēna I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.02.2019-31.03.2019
Grinberga Linda
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

LauZ3135 Bioloģiskā lopkopība Bb Lekcija
1, 2, 3 gr.
11.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0215(PLK)

Aplociņa Elita
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.1.1.,1.1.2. gr.
Lūsis Ivars
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.2.2. gr.
Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.2.1. gr.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.2.2. gr.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.1.2. gr.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3008 Imunoloģija Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
18.02.2019-10.05.2019
Lūsis Ivars
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
17.30-18.15 Vete3008 Imunoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.1.1.,1.1.2. gr.
Lūsis Ivars
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.2.2. gr.
Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete6023 Fizioloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-10.05.2019
2.2.2. gr.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2024 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-10.05.2019
1.1.2. gr.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8