Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
19.03.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
26.03.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
06.03.2019
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
13.03.2019
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
20.03.2019
Dimiņš Fredijs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
27.03.2019
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
28.03.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
08.03.2019
Dimiņš Fredijs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
22.03.2019
Dimiņš Fredijs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
11.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
19.03.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
26.03.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
05.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
12.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
06.03.2019
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
13.03.2019
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
20.03.2019
Dimiņš Fredijs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
27.03.2019
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
28.03.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
08.03.2019
Dimiņš Fredijs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
22.03.2019
Dimiņš Fredijs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
11.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
26.03.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
05.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
12.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
06.03.2019
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
13.03.2019
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
20.03.2019
Dimiņš Fredijs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
27.03.2019
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh1001 Elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
28.03.2019
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
08.03.2019
Dimiņš Fredijs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
22.03.2019
Dimiņš Fredijs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Prakt.darbi
25.03.2019
Dauvarts Mārtiņš
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
11.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
05.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
12.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lekcija
06.03.2019
Kreicbergs Viesturs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lekcija
13.03.2019
Kreicbergs Viesturs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lekcija
20.03.2019
Kreicbergs Viesturs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lekcija
27.03.2019
Kreicbergs Viesturs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3009 Fizikālā un koloidālā ķīmija Bt Lab.darbi
08.03.2019
Dimiņš Fredijs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Prakt.darbi
25.03.2019
Dauvarts Mārtiņš
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
11.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
05.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
12.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lab.darbi
06.03.2019
Kreicbergs Viesturs
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lab.darbi
13.03.2019
Kreicbergs Viesturs
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
07.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
21.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
28.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Prakt.darbi
08.03.2019
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Prakt.darbi
18.03.2019
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Prakt.darbi
25.03.2019
Dauvarts Mārtiņš
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
11.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
05.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
12.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lab.darbi
06.03.2019
Kreicbergs Viesturs
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lab.darbi
13.03.2019
Kreicbergs Viesturs
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
07.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
21.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
28.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Prakt.darbi
08.03.2019
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lekcija
04.03.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lekcija
11.03.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lekcija
18.03.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lekcija
25.03.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
05.03.2019
Brokāne Larisa
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2016 Fizika Bt Lekcija
13.03.2019
Pelēce Ilze
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
07.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
21.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
28.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Prakt.darbi
08.03.2019
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lekcija
04.03.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lekcija
11.03.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lekcija
18.03.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi2012 Organiskā ķīmija Bt Lekcija
25.03.2019
Kreicbergs Viesturs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
07.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
21.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
28.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Prakt.darbi
08.03.2019
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5