Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem.
Hidrometrija un limnoloģija (mācību prakse) 10.06.2019.- 16.06.2019.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
G0311(PLK)

Straupe Inga, Pētersons Gunārs, Liepa Līga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
lekc./lab.d.
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
lekc./pr.d./lab.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
15.02.2019
Vucāns Roberts
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
22.02.2019
Vircava Ilze
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
G0311(PLK)

Straupe Inga, Pētersons Gunārs, Liepa Līga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
lekc./lab.d.
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lekcija
04.02.2019-17.02.2019
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Prakt.darbi
18.02.2019-14.04.2019
Frolova Olga
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
lekc./pr.d./lab.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
15.02.2019
Vucāns Roberts
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
22.02.2019
Vircava Ilze
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
G0311(PLK)

Straupe Inga, Pētersons Gunārs, Liepa Līga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3039 Meliorācija II Bp Lekcija
04.03.2019-12.05.2019
G0311(PLK)

Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
lekc./lab.d.
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ4009 Limnoloģija un hidrobioloģija Bp Lab.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Pilecka Jovita
702. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3040 Meliorācija II Bp Prakt.darbi
01.04.2019-28.04.2019
Kursa projekts
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
lekc./pr.d./lab.d.
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Prakt.darbi
04.03.2019-12.05.2019
Kursa projekts
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
15.02.2019
Vucāns Roberts
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
22.02.2019
Vircava Ilze
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
G0311(PLK)

Straupe Inga, Pētersons Gunārs, Liepa Līga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3039 Meliorācija II Bp Lekcija
04.02.2019-17.03.2019
G0311(PLK)

Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3039 Meliorācija II Bp Prakt.darbi
18.03.2019-12.05.2019
pr.d./lab.d.
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3040 Meliorācija II Bp Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Kursa projekts
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Kursa projekts
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
15.02.2019
Vucāns Roberts
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
22.02.2019
Vircava Ilze
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 VidZ3039 Meliorācija II Bp Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
pr.d./lab.d.
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3040 Meliorācija II Bp Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Kursa projekts
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lab.darbi
15.02.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lab.darbi
22.02.2019
Legzdiņa Inita
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lab.darbi
15.02.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lab.darbi
22.02.2019
Legzdiņa Inita
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Kirila Kitija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Ziemeļnieks Reinis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0311(PLK)

Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lab.darbi
15.02.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lab.darbi
22.02.2019
Legzdiņa Inita
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0608(PLK)
G0604(PLK)

Kirila Kitija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Ziemeļnieks Reinis
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0311(PLK)

Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lab.darbi
15.02.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lab.darbi
22.02.2019
Legzdiņa Inita
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 HidZ3033 Sūkņi un sūknētavas Bp Lab.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Ziemeļnieks Reinis
108. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
G0311(PLK)

Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
G0311(PLK)

Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19