Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Visas apakšprog. Darz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lopk-Ciltslietu zootehniķis Uzne-Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
19.02.2019
Kārkliņš Aldis
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Lekcija
20.02.2019
Bērziņš Andris
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lekcija
13.02.2019
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Prakt.darbi
20.02.2019
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
27.03.2019
Dorbe Adrija
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Eksāmens
Darz, Lauk a.prg.
27.03.2019
Kārkliņš Aldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lekcija
21.02.2019
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
21.03.2019
Melngalvis Indulis
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Eksāmens
28.03.2019
Melngalvis Indulis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lekcija
22.03.2019
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 LauZ3153 Ģenētika Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
18.02.2019
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
18.02.2019
Dorbe Adrija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
18.02.2019
Vucāns Roberts
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
18.03.2019
Melngalvis Indulis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
25.03.2019
Melngalvis Indulis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
18.03.2019
Cielava Lāsma
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3153 Ģenētika Bp Lekcija
Lopk a.prg.
25.03.2019
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3153 Ģenētika Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
19.02.2019
Jonkus Daina
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
12.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
19.02.2019
Kārkliņš Aldis
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Prakt.darbi
19.03.2019
Bērziņš Andris

LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Ieskaite ar atzīmi
26.03.2019
Bērziņš Andris
LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Lekcija
20.02.2019
Bērziņš Andris
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lekcija
13.02.2019
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Prakt.darbi
20.02.2019
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Prakt.darbi
20.03.2019
Bērziņš Andris

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
27.03.2019
Dorbe Adrija
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Eksāmens
Darz, Lauk a.prg.
27.03.2019
Kārkliņš Aldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lekcija
21.02.2019
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Lekcija
14.02.2019
Bērziņš Andris
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
21.03.2019
Melngalvis Indulis
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4010 Pētījumu metodika Bt Ieskaite ar atzīmi
28.03.2019
Kursa darba aizstāvēšana
Melngalvis Indulis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
15.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
22.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lekcija
22.03.2019
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 LauZ3153 Ģenētika Bp Lekcija
Lopk a.prg.
11.02.2019
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3153 Ģenētika Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
18.02.2019
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
11.02.2019
Melngalvis Indulis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
18.02.2019
Dorbe Adrija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
18.02.2019
Vucāns Roberts
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
18.03.2019
Melngalvis Indulis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
25.03.2019
Melngalvis Indulis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
18.03.2019
Cielava Lāsma
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3153 Ģenētika Bp Lekcija
Lopk a.prg.
25.03.2019
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3153 Ģenētika Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
19.02.2019
Jonkus Daina
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
12.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
19.02.2019
Kārkliņš Aldis
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Prakt.darbi
19.03.2019
Bērziņš Andris

LauZ3153 Ģenētika Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
26.03.2019
Jonkus Daina
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Lekcija
20.02.2019
Bērziņš Andris
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Prakt.darbi
20.02.2019
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
13.02.2019
Cielava Lāsma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Prakt.darbi
20.03.2019
Bērziņš Andris

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Prakt.darbi
27.03.2019
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lekcija
21.02.2019
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Lekcija
14.02.2019
Bērziņš Andris
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4010 Pētījumu metodika Bt Ieskaite ar atzīmi
28.03.2019
Kursa darba aizstāvēšana
Melngalvis Indulis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
21.03.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3153 Ģenētika Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
21.03.2019
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3153 Ģenētika Bp Eksāmens
Lopk a.prg.
28.03.2019
Jonkus Daina
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
15.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
22.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lekcija
22.03.2019
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 LauZ3153 Ģenētika Bp Lekcija
Lopk a.prg.
11.02.2019
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Prakt.darbi
18.02.2019
Bērziņš Andris
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lab.darbi
18.02.2019
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
11.02.2019
Melngalvis Indulis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
18.03.2019
Dorbe Adrija
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
25.03.2019
Melngalvis Indulis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
18.03.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
18.03.2019
Cielava Lāsma
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3153 Ģenētika Bp Lekcija
Lopk a.prg.
25.03.2019
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3153 Ģenētika Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
19.02.2019
Jonkus Daina
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
12.02.2019
Jankova Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
19.02.2019
Kārkliņš Aldis
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3153 Ģenētika Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
26.03.2019
Jonkus Daina
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3153 Ģenētika Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.02.2019
Jonkus Daina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
20.02.2019
Dorbe Adrija
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
13.02.2019
Cielava Lāsma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
20.03.2019
Dorbe Adrija
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Prakt.darbi
27.03.2019
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3153 Ģenētika Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.03.2019
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Lekcija
14.02.2019
Bērziņš Andris
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
21.03.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3153 Ģenētika Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
21.03.2019
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3153 Ģenētika Bp Eksāmens
Lopk a.prg.
28.03.2019
Jonkus Daina
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
15.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
22.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lekcija
22.03.2019
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 LauZ3153 Ģenētika Bp Lekcija
Lopk a.prg.
11.02.2019
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Prakt.darbi
18.02.2019
Bērziņš Andris
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lab.darbi
18.02.2019
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.02.2019
Dorbe Adrija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
11.02.2019
Vucāns Roberts, Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
18.03.2019
Dorbe Adrija
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZP050 Agronomija Bp Lekcija
25.03.2019
Melngalvis Indulis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
18.03.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
18.03.2019
Cielava Lāsma
231. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3153 Ģenētika Bp Prakt.darbi
Lopk a.prg.
19.02.2019
Jonkus Daina
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
12.02.2019
Jankova Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
19.02.2019
Kārkliņš Aldis
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3153 Ģenētika Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.02.2019
Jonkus Daina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
20.02.2019
Dorbe Adrija
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
13.02.2019
Cielava Lāsma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
20.03.2019
Dorbe Adrija
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Prakt.darbi
27.03.2019
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3153 Ģenētika Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.03.2019
Jonkus Daina
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
14.02.2019
Dorbe Adrija
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
21.03.2019
Dorbe Adrija
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Eksāmens
Uzne a.prg.
28.03.2019
Dorbe Adrija
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
21.03.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
15.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
22.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
22.03.2019
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Prakt.darbi
18.02.2019
Bērziņš Andris
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lab.darbi
18.02.2019
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
11.02.2019
Dorbe Adrija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
11.02.2019
Vucāns Roberts, Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Lekcija
18.03.2019
Bērziņš Andris

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
25.03.2019
Dorbe Adrija
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
25.03.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
12.02.2019
Jankova Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
19.02.2019
Dorbe Adrija
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
19.02.2019
Kārkliņš Aldis
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
26.03.2019
Dorbe Adrija
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3153 Ģenētika Bp Lekcija
Lopk a.prg.
20.02.2019
Jonkus Daina
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
20.02.2019
Dorbe Adrija
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
13.02.2019
Cielava Lāsma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
20.03.2019
Dorbe Adrija
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Prakt.darbi
27.03.2019
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Ieskaite ar atzīmi
20.03.2019
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
14.02.2019
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
21.03.2019
Dorbe Adrija
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Ieskaite ar atzīmi
28.03.2019
Priekulis Juris
122. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
22.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
15.02.2019
Melngalvis Indulis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
22.03.2019
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
18.02.2019
Dorbe Adrija
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
11.02.2019
Vucāns Roberts, Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
11.02.2019
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Lekcija
18.03.2019
Bērziņš Andris

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
25.03.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
12.02.2019
Jankova Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
19.02.2019
Dorbe Adrija
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
19.02.2019
Kārkliņš Aldis
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
19.03.2019
Dorbe Adrija
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
26.03.2019
Dorbe Adrija
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
19.03.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
20.02.2019
Dorbe Adrija
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
13.02.2019
Cielava Lāsma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
20.03.2019
Melngalvis Indulis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
27.03.2019
Dorbe Adrija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4010 Pētījumu metodika Bt Ieskaite ar atzīmi
20.03.2019
Kursa darba aizstāvēšana
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
14.02.2019
Melngalvis Indulis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
21.02.2019
Melngalvis Indulis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
14.02.2019
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
22.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
15.02.2019
Melngalvis Indulis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
22.03.2019
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
18.02.2019
Dorbe Adrija
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
18.02.2019
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
11.02.2019
Vucāns Roberts, Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
11.02.2019
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Lekcija
18.03.2019
Bērziņš Andris

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
25.03.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Prakt.darbi
19.02.2019
Bērziņš Andris
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lekcija
19.02.2019
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
12.02.2019
Melngalvis Indulis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
12.02.2019
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lekcija
Uzne a.prg.
19.03.2019
Dorbe Adrija
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
26.03.2019
Dorbe Adrija
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
19.03.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
20.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
13.02.2019
Melngalvis Indulis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
13.02.2019
Cielava Lāsma
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
20.03.2019
Melngalvis Indulis
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
27.03.2019
Dorbe Adrija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
14.02.2019
Melngalvis Indulis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
21.02.2019
Melngalvis Indulis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
14.02.2019
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lab.darbi
22.02.2019
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
15.02.2019
Melngalvis Indulis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
22.03.2019
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Lab.darbi
Uzne a.prg.
18.02.2019
Dorbe Adrija
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Lekcija
Darz, Lauk a.prg.
18.02.2019
Kārkliņš Aldis
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
11.02.2019
Vucāns Roberts, Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
11.02.2019
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
25.03.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4011 Aruma kvalitātes vērtēšana Bb Prakt.darbi
19.02.2019
Bērziņš Andris
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lekcija
19.02.2019
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
12.02.2019
Melngalvis Indulis
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Lekcija
12.02.2019
Cielava Lāsma
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
19.03.2019
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
20.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
13.02.2019
Melngalvis Indulis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2040 Augsnes zinātne un agroķīmija Bp Prakt.darbi
Uzne a.prg.
27.03.2019
Dorbe Adrija
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
14.02.2019
Cielava Lāsma
209. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4233 Lopkopības fermu modernizācija Bb Lab.darbi
22.02.2019
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2109 Pētījumu metodika Bt Prakt.darbi
15.02.2019
Melngalvis Indulis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Eksāmens
22.03.2019
Jankova Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 LauZ2042 Augsnes zinātne Bp Prakt.darbi
Darz, Lauk a.prg.
11.02.2019
Vucāns Roberts, Vāle Jana
135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
20.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
20.02.2019
Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18