Atpakaļ

G0905 Informācijas tehnoloģijas Maģistra
Pilna laika
2-sem. 4-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 InfT5045 Biosistēmu modelēšana A Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Stalidzāns Egils
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh5001 Mikrokontrolleru vadības sistēmu projektēšana A Lekcija
01.04.2019-24.05.2019
Osadčuks Vitālijs
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT5047 Algoritmi bioinformātikā A Lekcija
04.03.2019-28.04.2019
Paura Līga
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 InfT5045 Biosistēmu modelēšana A Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Stalidzāns Egils
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5045 Biosistēmu modelēšana A Prakt.darbi
04.03.2019-31.03.2019
Stalidzāns Egils
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh5001 Mikrokontrolleru vadības sistēmu projektēšana A Lekcija
01.04.2019-28.04.2019
Osadčuks Vitālijs
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh5001 Mikrokontrolleru vadības sistēmu projektēšana A Lab.darbi
29.04.2019-24.05.2019
Osadčuks Vitālijs
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT5006 Ražošanas datorvadības sistēmas II A Lekcija
29.04.2019-24.05.2019
Beauchamp John Gresham
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5047 Algoritmi bioinformātikā A Lekcija
04.03.2019-28.04.2019
Paura Līga
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5044 Pētījumu metodoloģija II A Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Mozga Ivars
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 InfT5045 Biosistēmu modelēšana A Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Stalidzāns Egils
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh5001 Mikrokontrolleru vadības sistēmu projektēšana A Lab.darbi
01.04.2019-24.05.2019
Osadčuks Vitālijs
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT5006 Ražošanas datorvadības sistēmas II A Lekcija
29.04.2019-24.05.2019
Beauchamp John Gresham
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5047 Algoritmi bioinformātikā A Prakt.darbi
04.03.2019-28.04.2019
Paura Līga
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5044 Pētījumu metodoloģija II A Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Mozga Ivars
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 InfT5043 Brīvprogrammatūra R statistikā B Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5037 Programmatūras izstrādes modeļi A Lekcija
01.04.2019-24.05.2019
Čevere Rudīte
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5006 Ražošanas datorvadības sistēmas II A Lekcija
29.04.2019-24.05.2019
Beauchamp John Gresham
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5047 Algoritmi bioinformātikā A Prakt.darbi
04.03.2019-28.04.2019
Paura Līga
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5044 Pētījumu metodoloģija II A Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Mozga Ivars
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 InfT5043 Brīvprogrammatūra R statistikā B Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5037 Programmatūras izstrādes modeļi A Lekcija
01.04.2019-28.04.2019
Čevere Rudīte
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5037 Programmatūras izstrādes modeļi A Prakt.darbi
29.04.2019-24.05.2019
Čevere Rudīte
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5006 Ražošanas datorvadības sistēmas II A Lab.darbi
29.04.2019-24.05.2019
Beauchamp John Gresham
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5047 Algoritmi bioinformātikā A Prakt.darbi
04.03.2019-28.04.2019
Paura Līga
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 InfT5043 Brīvprogrammatūra R statistikā B Lab.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5037 Programmatūras izstrādes modeļi A Prakt.darbi
01.04.2019-24.05.2019
Čevere Rudīte
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5047 Algoritmi bioinformātikā A Lekcija
04.03.2019-31.03.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5006 Ražošanas datorvadības sistēmas II A Lab.darbi
29.04.2019-24.05.2019
Beauchamp John Gresham
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 InfT5043 Brīvprogrammatūra R statistikā B Lab.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate5016 Procesu matemātiskā modelēšana II B Lekcija
01.04.2019-28.04.2019
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT6010 Zinātnisko publikāciju rakstīšana C Lekcija
29.04.2019-24.05.2019
Arhipova Irina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5047 Algoritmi bioinformātikā A Lekcija
04.03.2019-31.03.2019
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5006 Ražošanas datorvadības sistēmas II A Lab.darbi
29.04.2019-24.05.2019
Beauchamp John Gresham
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Mate5016 Procesu matemātiskā modelēšana II B Lekcija
01.04.2019-28.04.2019
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT6010 Zinātnisko publikāciju rakstīšana C Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Arhipova Irina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT6010 Zinātnisko publikāciju rakstīšana C Prakt.darbi
29.04.2019-24.05.2019
Arhipova Irina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5044 Pētījumu metodoloģija II A Prakt.darbi
04.03.2019-31.03.2019
Mozga Ivars
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Mate5016 Procesu matemātiskā modelēšana II B Lab.darbi
01.04.2019-24.05.2019
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT6010 Zinātnisko publikāciju rakstīšana C Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Arhipova Irina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5044 Pētījumu metodoloģija II A Prakt.darbi
04.03.2019-31.03.2019
Mozga Ivars
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 Mate5016 Procesu matemātiskā modelēšana II B Lab.darbi
01.04.2019-24.05.2019
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT6010 Zinātnisko publikāciju rakstīšana C Prakt.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Arhipova Irina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5044 Pētījumu metodoloģija II A Prakt.darbi
04.03.2019-31.03.2019
Mozga Ivars
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 InfT6010 Zinātnisko publikāciju rakstīšana C Prakt.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Arhipova Irina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2