Atpakaļ

G0703 Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Visas grupas 1 2 3 4-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Plivča Alma
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
Freiberga Anete
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2017 Ģenētika Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
11.03.2019-26.05.2019
Kļaviņa Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lekcija
4-EN gr.
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Lauk1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.
2.2.
Adamovičs Aleksandrs
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Lauk1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.
2.1.
Adamovičs Aleksandrs
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1.,1.1.2. gr.
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.2.1.,3.2.2. gr.
Bērziņa Dace
A312. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.1.,1.2.2. gr.
Saulīte Jana, Mancēviča Lauma
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.2.2. gr.
Cirīte Irita
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Lekcija
4-EN gr.
Freiberga Anete
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1.,1.1.2. gr.
Pētersons Gunārs, Keišs Oskars
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
09.30-10.15 Biol1014 Biometrijas pamati Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
Zvirgzdiņa Līga
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lekcija
4-EN gr.
Plivča Alma
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2017 Ģenētika Bt Lekcija
4-EN gr.
Kļaviņa Iveta
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih1013 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.
Pāvulēns Jānis
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Lauk1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
2.ned.-11.03.2019-26.05.2019
Adamovičs Aleksandrs
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lekcija
4-EN gr.
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1014 Biometrijas pamati Bv Prakt.darbi
2 gr.
Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Lauk1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.
1.1.
Adamovičs Aleksandrs
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Lauk1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.
1.2.
Adamovičs Aleksandrs
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.2.1.,3.2.2. gr.
Bērziņa Dace
A312. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Mugurēvičs Arnis
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
Freiberga Anete
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1.,1.1.2. gr.
Pētersons Gunārs, Keišs Oskars
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
10.30-11.15 SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0215(PLK)

Anškins Andis, Ozola Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda, Alksne Inta, Visocka Jeļena, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
Kļaviņa Iveta
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih1013 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Pāvulēns Jānis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1014 Biometrijas pamati Bv Prakt.darbi
1 gr.
Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Lauk1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lab.darbi
3 gr.
1.ned.
3.1.
Adamovičs Aleksandrs
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Lauk1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lab.darbi
3 gr.
2.ned.
3.2.
Adamovičs Aleksandrs
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1.,2.2.2. gr.
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1.,2.1.2. gr.
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
Freiberga Anete
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
Mugurēvičs Arnis, Ilgaža Aija
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1.,2.1.2. gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
11.30-12.15 SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0215(PLK)

Anškins Andis, Ozola Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda, Alksne Inta, Visocka Jeļena, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
Kļaviņa Iveta
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih1013 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.
Pāvulēns Jānis
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1013 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
1.ned.
Pāvulēns Jānis
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1014 Biometrijas pamati Bv Prakt.darbi
3 gr.
Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.1.,1.2.2. gr.
Pētersons Gunārs, Keišs Oskars
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1.,2.1.2. gr.
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1.,3.1.2. gr.
Cirīte Irita, Freiberga Anete
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
4-EN gr.
29.04.2019-26.05.2019
Ilgaža Aija, Mugurēvičs Arnis
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-03.03.2019
Mugurēvičs Arnis, Ilgaža Aija
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.03.2019-31.03.2019
Mugurēvičs Arnis, Ilgaža Aija
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
3 gr.
01.04.2019-28.04.2019
Mugurēvičs Arnis, Ilgaža Aija
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1.,2.1.2. gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
12.30-13.15 Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
Cinkmanis Ingmārs, Morozovs Andris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1014 Biometrijas pamati Bv Lekcija
4-EN gr.
Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
2 gr.
Kļaviņa Iveta
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1.,3.1.2. gr.
Plivča Alma
A312. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih1013 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II Bt Lekcija
4-EN gr.
Pāvulēns Jānis
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
3 gr.
Cinkmanis Ingmārs, Morozovs Andris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.1.,1.2.2. gr.
Pētersons Gunārs, Keišs Oskars
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1.,2.1.2. gr.
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.1.1.,1.1.2. gr.
Bērziņa Dace
A312. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
Mugurēvičs Arnis, Ilgaža Aija
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.2.1.,3.2.2. gr.
Pētersons Gunārs, Cera Inese
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
13.30-14.15 Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
Cinkmanis Ingmārs, Morozovs Andris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1014 Biometrijas pamati Bv Prakt.darbi
4-EN gr.
Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
2 gr.
Kļaviņa Iveta
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1.,3.1.2. gr.
Plivča Alma
A312. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih1013 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
1.ned.
Pāvulēns Jānis
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
3 gr.
Cinkmanis Ingmārs, Morozovs Andris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Valo2056 Latviešu valoda II Bb Prakt.darbi
4-EN gr.
Līce-Zikmane Iveta
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.1.,1.2.2. gr.
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1.,2.2.2. gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.1.1.,1.1.2. gr.
Bērziņa Dace
A312. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1.,2.2.2. gr.
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
3 gr.
Mugurēvičs Arnis, Ilgaža Aija
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.2.1.,3.2.2. gr.
Pētersons Gunārs, Cera Inese
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
14.30-15.15 Lauk1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lekcija
4-EN gr.
04.02.2019-31.03.2019
Kreišmane Dzidra
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
1 gr.
Kļaviņa Iveta
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1.,2.1.2. gr.
Plivča Alma
A312. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1.,3.1.2. gr.
Pētersons Gunārs, Cera Inese
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1.,3.1.2. gr.
Freiberga Anete, Cirīte Irita
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
Plivča Alma
A312. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Valo2056 Latviešu valoda II Bb Prakt.darbi
4-EN gr.
Līce-Zikmane Iveta
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
3 gr.
Kļaviņa Iveta
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.1.,1.2.2. gr.
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1.,2.2.2. gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1.,2.2.2. gr.
Mancēviča Lauma, Saulīte Jana
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.2.1. gr.
Cirīte Irita

Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
4-EN gr.
Ilgaža Aija, Mugurēvičs Arnis
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-31.03.2019
1.2.1.,1.2.2. gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
01.04.2019-26.05.2019
3.2.1.,3.2.2. gr.
Pētersons Gunārs, Cera Inese
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
15.30-16.15 Lauk1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.02.2019-31.03.2019
Kreišmane Dzidra
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
1 gr.
Kļaviņa Iveta
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1.,2.1.2. gr.
Plivča Alma
A312. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1.,3.1.2. gr.
Pētersons Gunārs, Cera Inese
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
2 gr.
Morozovs Andris, Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1.,3.1.2. gr.
Freiberga Anete, Cirīte Irita
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
Plivča Alma
A312. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
3 gr.
Kļaviņa Iveta
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1. gr.
Mancēviča Lauma
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
2.2.1.,2.2.2. gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.2.1. gr.
Cirīte Irita

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.02.2019-31.03.2019
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
01.04.2019-26.05.2019
1.1.1.,1.1.2. gr.
Pētersons Gunārs, Keišs Oskars
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
2.1.1.,2.1.2. gr.
Keišs Oskars, Pētersons Gunārs
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
16.30-17.15 Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1.,2.2.2. gr.
Plivča Alma
A312. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
04.02.2019-31.03.2019
3.1.1.,3.1.2. gr.
Pētersons Gunārs, Cera Inese
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
2 gr.
Morozovs Andris, Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.2.1.,1.2.2. gr.
Plivča Alma
A312. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.2.1. gr.
Cirīte Irita
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1. gr.
Mancēviča Lauma
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.2.2. gr.
Cirīte Irita
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
17.30-18.15 Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1.,2.2.2. gr.
Plivča Alma
A312. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.2.1.,1.2.2. gr.
Plivča Alma
A312. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A313. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.2. gr.
Saulīte Jana
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.2.2. gr.
Cirīte Irita
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
18.30-19.15 Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.2. gr.
Saulīte Jana
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8