Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas grupas 1 2
Ievadprakse viesmīlības uzņēmumos (prakse) 20.05.2019.- 16.06.2019.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3017 Pārtikas ķīmija II Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Jaundāldere Laura
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Lekcija
04.03.2019-12.05.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Lekc./seminārs
Kaufmane Dace
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3017 Pārtikas ķīmija II Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Jaundāldere Laura
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Lekcija
04.03.2019-12.05.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Lekc./seminārs
Kaufmane Dace
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Skudra Līga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Jaundāldere Laura
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-11.03.2019-12.05.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-11.03.2019-12.05.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.02.2019-28.04.2019
Ozola Baiba, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.02.2019-28.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-10.03.2019
Griņēviča Linda
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-10.03.2019
Griņēviča Linda
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Lekc./seminārs
Kaufmane Dace
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1027 Biznesa ētika un filosofija Bv Lekcija
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
lekc./seminārs
Barševska Silva
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3017 Pārtikas ķīmija II Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-11.03.2019-12.05.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-11.03.2019-12.05.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.02.2019-28.04.2019
Ozola Baiba, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.02.2019-28.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-10.03.2019
Griņēviča Linda
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-10.03.2019
Griņēviča Linda
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1027 Biznesa ētika un filosofija Bv Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
lekc./seminārs
Barševska Silva
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Markevics Māris, Cīrule Marina, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Filz1027 Biznesa ētika un filosofija Bv Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
lekc./seminārs
Barševska Silva
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Markevics Māris, Cīrule Marina, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.03.2019
11.03.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
18.03.2019
25.03.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3017 Pārtikas ķīmija II Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Dimiņš Fredijs, Miķelsone Velga
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Pušinska Baiba
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3017 Pārtikas ķīmija II Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Dimiņš Fredijs, Miķelsone Velga
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Pušinska Baiba
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1.ned.-11.02.2019-31.03.2019
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1.ned.-11.02.2019-31.03.2019
Pušinska Baiba
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5