Atpakaļ

G0606 Pārtikas zinātne Maģistra
Pilna laika
2-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
22.02.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
01.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
24.05.2019
Šabovics Mārtiņš, Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
05.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
12.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
26.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
17.05.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
29.03.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
22.03.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
03.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
10.05.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
08.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
15.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
08.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
15.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
19.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Seminārs
31.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
07.06.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
09.02.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
16.02.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
09.03.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
16.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
23.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
23.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
30.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
06.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
13.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
20.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
27.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
04.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
11.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
18.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
25.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
02.03.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
01.06.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Lekcija
08.06.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
22.02.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
01.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
24.05.2019
Šabovics Mārtiņš, Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
05.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
12.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
26.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
17.05.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
29.03.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
22.03.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
03.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
10.05.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
08.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
15.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
08.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
15.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
19.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Seminārs
31.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
07.06.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
09.02.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
16.02.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
09.03.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
16.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
23.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
23.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
30.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
06.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
13.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
20.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
27.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
04.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
11.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
18.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
25.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
02.03.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
01.06.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Lekcija
08.06.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
10.30-11.15 PārZ5025 Pārtikas aromāti A Prakt.darbi
22.02.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Prakt.darbi
01.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
24.05.2019
Šabovics Mārtiņš, Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
05.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
12.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
26.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
17.05.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
29.03.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
22.03.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
03.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
10.05.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
08.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
15.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
08.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
15.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
19.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Seminārs
31.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
07.06.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
09.02.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
16.02.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Prakt.darbi
09.03.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Prakt.darbi
16.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
23.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
23.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
30.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
06.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
13.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
20.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
27.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
04.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
11.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
18.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
25.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
02.03.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
01.06.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Lekcija
08.06.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
11.30-12.15 PārZ5025 Pārtikas aromāti A Prakt.darbi
22.02.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Prakt.darbi
01.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
24.05.2019
Šabovics Mārtiņš, Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
05.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
12.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
26.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
17.05.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
29.03.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Lekcija
22.03.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
03.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
10.05.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
08.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
15.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
08.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
15.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
19.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Seminārs
31.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
07.06.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
09.02.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lekcija
16.02.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Prakt.darbi
09.03.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Prakt.darbi
16.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
23.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
23.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
30.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
06.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
13.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
20.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
27.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
04.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
11.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
18.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
25.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
02.03.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
01.06.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Lekcija
08.06.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
12.30-13.15 PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
24.05.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
29.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
22.03.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
26.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
10.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
17.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
01.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
08.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
15.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
19.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Lekcija
03.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
12.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
22.02.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Lekcija
08.02.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Lekcija
15.02.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
05.04.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
31.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
07.06.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
23.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
30.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
06.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
13.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
20.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
27.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
04.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
11.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
18.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
25.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
02.03.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
23.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
16.02.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
09.03.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
16.03.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
09.02.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
01.06.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Lekcija
08.06.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
13.30-14.15 PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
08.03.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
22.03.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
15.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
29.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
24.05.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
26.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
10.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
17.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
01.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
19.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Lekcija
03.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
12.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
22.02.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Lekcija
08.02.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Lekcija
15.02.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
05.04.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
31.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
07.06.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
23.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
30.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
06.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
13.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
20.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
27.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
04.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
11.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
18.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
25.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
02.03.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
23.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
16.02.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
09.03.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
16.03.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
09.02.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
01.06.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Lekcija
08.06.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
14.30-15.15 PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
08.03.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
22.03.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
15.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
29.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
24.05.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
26.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
10.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
17.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
01.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
19.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Lekcija
03.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
12.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
22.02.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Lekcija
08.02.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Lekcija
15.02.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
05.04.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
31.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
07.06.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
23.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
30.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
06.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
13.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
20.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
27.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
04.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
11.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
18.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
25.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
02.03.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
23.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
16.02.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
09.03.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
16.03.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
09.02.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
01.06.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Lekcija
08.06.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
15.30-16.15 PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
08.03.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
22.03.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
15.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
29.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5028 Alternatīvie procesi A Prakt.darbi
24.05.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
26.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
10.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
17.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
01.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
19.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Lekcija
03.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
12.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
22.02.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Lekcija
08.02.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Lekcija
15.02.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
05.04.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
31.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
07.06.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
23.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
30.03.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
06.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
13.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
20.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
27.04.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
04.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Prakt.darbi
11.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5022 Jaunā pārtika A Lekcija
18.05.2019
Kārkliņa Daina
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
25.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
02.03.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
23.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
16.02.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
09.03.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
16.03.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
09.02.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
01.06.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Lekcija
08.06.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
08.03.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
22.03.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
15.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
29.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Prakt.darbi
12.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
26.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
10.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
22.02.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
01.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
31.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Lekcija
03.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Seminārs
17.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
24.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
24.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
07.06.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
15.02.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
16.02.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
09.03.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
16.03.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
23.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
02.03.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4034 Dabas vielas pārtikas produktu sistēmās I A Lekcija
09.02.2019
Morozovs Andris
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
25.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
17.30-18.15 PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
08.03.2019
Krūma Zanda
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5025 Pārtikas aromāti A Lab.darbi
15.03.2019
Šabovics Mārtiņš
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
31.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Lekcija
03.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Lekcija
01.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
24.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
24.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Prakt.darbi
12.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Lekcija
26.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5027 Pārtikas produktu nekaitīgums II A Seminārs
10.05.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
07.06.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
15.02.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ5012 Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam A Prakt.darbi
23.02.2019
Muižniece-Brasava Sandra
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ5019 Pārtikas produktu izstrāde A Prakt.darbi
02.03.2019
Kļava Dace
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ6001 Pārtikas piedevu pielietojums A Prakt.darbi
25.05.2019
Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22