Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Ievads pārtikas rūpniecībā (prakse) 27.05.2019.- 14.06.2019.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Fizi2016 Fizika Bt Lekcija
04.02.2019-10.03.2019
Pelēce Ilze
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2016 Fizika Bt Lekcija
11.03.2019-28.04.2019
Pelēce Ilze
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate4020 Matemātika II Bt Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT1002 Informātika II Bt Lekcija
11.03.2019-12.05.2019
Vronska Nataļja
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Fizi2016 Fizika Bt Lekcija
04.02.2019-10.03.2019
Pelēce Ilze
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2016 Fizika Bt Lekcija
11.03.2019-28.04.2019
Pelēce Ilze
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lekcija
04.02.2019-17.02.2019
Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4020 Matemātika II Bt Prakt.darbi
18.02.2019-12.05.2019
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT1002 Informātika II Bt Lab.darbi
04.02.2019-12.05.2019
1.1.
Vronska Nataļja
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2016 Fizika Bt Lab.darbi
04.02.2019-12.05.2019
1.2.
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Mate4020 Matemātika II Bt Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Meha4013 Teorētiskā mehānika Bt Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT1002 Informātika II Bt Lab.darbi
1.ned.-04.02.2019-03.03.2019
1.1.
Vronska Nataļja
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1002 Informātika II Bt Lab.darbi
18.03.2019-12.05.2019
1.2.
Vronska Nataļja
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2016 Fizika Bt Lab.darbi
2.ned.-04.02.2019-03.03.2019
1.1.
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2016 Fizika Bt Lab.darbi
1.ned.-04.02.2019-03.03.2019
1.2.
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 InfT1002 Informātika II Bt Lekcija
15.04.2019-28.04.2019
Vronska Nataļja
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4020 Matemātika II Bt Lekcija
18.02.2019-03.03.2019
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate4020 Matemātika II Bt Prakt.darbi
04.03.2019-14.04.2019
Strupule Liene
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1010 Organiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Kreicbergs Viesturs, Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ4003 Inženiergrafika II Bt Lab.darbi
04.02.2019-28.04.2019
1.1.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2016 Fizika Bt Lab.darbi
04.02.2019-12.05.2019
1.1.
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Ķīmi1010 Organiskā ķīmija I Bt Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Kreicbergs Viesturs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0608(PLK)
G0614(PLK)

Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Markevics Māris, Cīrule Marina, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Mate4020 Matemātika II Bt Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Strupule Liene
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MašZ4003 Inženiergrafika II Bt Lab.darbi
04.02.2019-28.04.2019
1.1.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Ķīmi1010 Organiskā ķīmija I Bt Lekcija
04.02.2019-17.02.2019
Kreicbergs Viesturs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0608(PLK)
G0614(PLK)

Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Markevics Māris, Cīrule Marina, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Mate4020 Matemātika II Bt Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
1.1
Strupule Liene
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MašZ4003 Inženiergrafika II Bt Lab.darbi
04.02.2019-28.04.2019
1.2.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Dūma Māra, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4003 Inženiergrafika II Bt Lab.darbi
04.02.2019-28.04.2019
1.2.
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Dūma Māra, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Skrupska Dace
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2016 Fizika Bt Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Pelēce Ilze
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Dūma Māra, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Valo2039 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Skrupska Dace
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2016 Fizika Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.02.2019-03.03.2019
Pelēce Ilze
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2002 Neorganiskā un analītiskā ķīmija II Bt Lekcija
1.ned.-04.02.2019-28.04.2019
Dūma Māra, Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2