Atpakaļ

G0506 Mežzinātne Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības A Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1016 Ķīmija II A Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Kūka Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP292 Profesionālā angļu valoda II A Prakt.darbi
04.03.2019-21.04.2019
1.2.
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol2001 Biometrija A Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol2001 Biometrija A Lab.darbi
04.03.2019-31.03.2019
1.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lab.darbi
04.02.2019-28.04.2019
1.1.
Gross Uldis
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lab.darbi
04.02.2019-28.04.2019
1.2.
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1038 Mērniecība A Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības A Lekcija
01.04.2019-28.04.2019
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības A Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1016 Ķīmija II A Lekcija
01.04.2019-28.04.2019
Kūka Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1032 Matemātika II A Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Āboltiņš Aivars
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1032 Matemātika II A Prakt.darbi
04.03.2019-31.03.2019
Āboltiņš Aivars
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP292 Profesionālā angļu valoda II A Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
1.2.
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol2001 Biometrija A Lab.darbi
04.02.2019-28.04.2019
1.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lekcija
01.04.2019-28.04.2019
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Pelēce Ilze
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1038 Mērniecība A Lab.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Silabriedis Gunārs, Brinkmanis-Brimanis Miks
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19, 601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības A Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Kirila Kitija
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1032 Matemātika II A Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Āboltiņš Aivars
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP292 Profesionālā angļu valoda II A Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
1.2.
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1032 Matemātika II A Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Āboltiņš Aivars
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1038 Mērniecība A Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1038 Mērniecība A Lab.darbi
04.03.2019-31.03.2019
Silabriedis Gunārs, Brinkmanis-Brimanis Miks
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19, 601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības A Lekcija
01.04.2019-28.04.2019
Kirila Kitija
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības A Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Kirila Kitija
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1032 Matemātika II A Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Āboltiņš Aivars
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1032 Matemātika II A Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Āboltiņš Aivars
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lab.darbi
04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Pelēce Ilze
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Biol2001 Biometrija A Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ķīmi1016 Ķīmija II A Lab.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Kūka Māra, Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1002 Sports II C Prakt.darbi
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Vītols Jānis, Markevics Māris, Alksne Inta, Valainis Viktors, Ozola Inta, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lab.darbi
04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Pelēce Ilze
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lab.darbi
04.03.2019-31.03.2019
1.1.
Gross Uldis
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Ķīmi1016 Ķīmija II A Lab.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Kūka Māra, Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1002 Sports II C Prakt.darbi
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Vītols Jānis, Markevics Māris, Alksne Inta, Valainis Viktors, Ozola Inta, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lab.darbi
04.03.2019-31.03.2019
1.2.
Gavare Zanda
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 ValoP292 Profesionālā angļu valoda II A Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
1.1.
Svika Diana
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol2001 Biometrija A Lab.darbi
04.02.2019-28.04.2019
1.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 ValoP292 Profesionālā angļu valoda II A Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
1.1.
Svika Diana
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol2001 Biometrija A Lab.darbi
04.03.2019-31.03.2019
1.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 ValoP292 Profesionālā angļu valoda II A Prakt.darbi
04.03.2019-28.04.2019
1.1.
Svika Diana
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11