Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 InfT1036 IT dizainā I Bt Lekcija
11.02.2019-19.05.2019
Vronska Nataļja
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3024 Padziļinātā zīmēšana II Bp Lab.darbi
11.02.2019-19.05.2019
1.1.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1036 IT dizainā I Bt Lab.darbi
11.02.2019-19.05.2019
1.2.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
11.02.2019-21.04.2019
Šeļegovskis Raimunds
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3027 Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana Bt Lekcija
11.02.2019-19.05.2019
lekc../pr.
Boldiševica Laura
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MākZ3027 Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana Bt Lekcija
11.02.2019-05.05.2019
lekc./pr.d.
Kronbergs Ēriks
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3024 Padziļinātā zīmēšana II Bp Lab.darbi
11.02.2019-19.05.2019
1.1.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1036 IT dizainā I Bt Lab.darbi
11.02.2019-19.05.2019
1.2.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lekcija
11.02.2019-19.05.2019
Šeļegovskis Raimunds
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3027 Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana Bt Lekcija
1.ned.-11.02.2019-28.04.2019
lekc../pr.
Boldiševica Laura
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZP010 Formas dizains Bp Prakt.darbi
2.ned.-11.02.2019-19.05.2019
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MākZP010 Formas dizains Bp Lekcija
11.02.2019-19.05.2019
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ3024 Padziļinātā zīmēšana II Bp Lab.darbi
1.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.1.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1036 IT dizainā I Bt Lab.darbi
1.ned.-11.02.2019-31.03.2019
1.2.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1036 IT dizainā I Bt Lekcija
1.ned.-01.04.2019-28.04.2019
Vronska Nataļja
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3024 Padziļinātā zīmēšana II Bp Lekcija
2.ned.-11.02.2019-07.04.2019
Paulsone Inta
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1036 IT dizainā I Bt Lab.darbi
2.ned.-08.04.2019-05.05.2019
1.1.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3024 Padziļinātā zīmēšana II Bp Lab.darbi
2.ned.-08.04.2019-05.05.2019
1.2.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Alksne Inta, Anškins Andis, Cīrule Marina, Ozola Inta, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Markevics Māris, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
MākZP010 Formas dizains Bp Prakt.darbi
11.02.2019-19.05.2019
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 MākZP010 Formas dizains Bp Lekcija
11.02.2019-19.05.2019
lekc./pr.d.
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT1036 IT dizainā I Bt Lab.darbi
11.02.2019-19.05.2019
1.1.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3024 Padziļinātā zīmēšana II Bp Lab.darbi
11.02.2019-19.05.2019
1.2.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Alksne Inta, Anškins Andis, Cīrule Marina, Ozola Inta, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Markevics Māris, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
MākZP010 Formas dizains Bp Prakt.darbi
11.02.2019-19.05.2019
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 MākZP010 Formas dizains Bp Prakt.darbi
11.02.2019-19.05.2019
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT1036 IT dizainā I Bt Lab.darbi
11.02.2019-19.05.2019
1.1.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3024 Padziļinātā zīmēšana II Bp Lab.darbi
11.02.2019-19.05.2019
1.2.
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo2057 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
11.02.2019-19.05.2019
1.2.
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 MākZP010 Formas dizains Bp Prakt.darbi
11.02.2019-03.03.2019
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo2057 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
04.03.2019-31.03.2019
1.2.
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
04.03.2019-28.04.2019
1.2.
Plūme Imants
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo2057 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
09.04.2019
16.04.2019
1.1.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo2057 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
11.02.2019-19.05.2019
1.1.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3031 Lietišķās elektrotehnikas pamati Bp Lab.darbi
04.03.2019-28.04.2019
1.1.
Plūme Imants
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo2057 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
11.02.2019-19.05.2019
1.2.
Gode Ina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Valo2057 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
09.04.2019
16.04.2019
1.1.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo2057 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
11.02.2019-19.05.2019
1.1.
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 MākZ1003 Etnogrāfija Bt Lekcija
11.02.2019-19.05.2019
Ozolniece Ligita, Šmite Ginta
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 MākZ1003 Etnogrāfija Bt Prakt.darbi
11.02.2019-19.05.2019
Šmite Ginta, Ozolniece Ligita
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 MākZ1003 Etnogrāfija Bt Lekcija
11.02.2019-10.03.2019
Lekc./pr.d.
Šmite Ginta, Ozolniece Ligita
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5