Atpakaļ

G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra
Pilna laika
2-sem. 4-sem.
Visas apakšprog. GEO-Ģeodēzija HUS-Hidrotehnika un ūdenssaimniecība VIZ-Vides inženierzinātne ZP-Zemes pārvaldība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
15.02.2019
22.02.2019
01.03.2019
08.03.2019
15.03.2019
22.03.2019
29.03.2019
05.04.2019
12.04.2019
26.04.2019
10.05.2019
17.05.2019
24.05.2019
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5024 Hidroenerģētika I A Lekcija
08.02.2019
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Lekcija
GEO a.prg.
16.03.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5024 Vides ķīmija B Lekcija
VIZ a.prg.
16.03.2019
23.03.2019
27.04.2019
11.05.2019
18.05.2019
272. telpa. Ķīmijas kat. (Pils)
Dimiņš Fredijs
09.30-10.15 BūvZ6033 Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde A Lekcija
08.02.2019
15.02.2019
22.02.2019
01.03.2019
08.03.2019
15.03.2019
22.03.2019
29.03.2019
12.04.2019
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
05.04.2019
26.04.2019
10.05.2019
17.05.2019
24.05.2019
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
09.02.2019
16.02.2019
23.02.2019
02.03.2019
09.03.2019
30.03.2019
06.04.2019
25.05.2019
Ratkevičs Aivars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Prakt.darbi
13.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Lekcija
HUS a.prg.
23.03.2019
27.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Prakt.darbi
HUS a.prg.
18.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Lekcija
GEO a.prg.
16.03.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5024 Vides ķīmija B Lekcija
VIZ a.prg.
16.03.2019
23.03.2019
27.04.2019
11.05.2019
18.05.2019
272. telpa. Ķīmijas kat. (Pils)
Dimiņš Fredijs
10.30-11.15 BūvZ6033 Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde A Lekcija
08.02.2019
15.02.2019
22.02.2019
01.03.2019
08.03.2019
15.03.2019
22.03.2019
29.03.2019
12.04.2019
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
05.04.2019
26.04.2019
10.05.2019
17.05.2019
24.05.2019
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
09.02.2019
16.02.2019
23.02.2019
02.03.2019
09.03.2019
30.03.2019
06.04.2019
25.05.2019
Ratkevičs Aivars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Prakt.darbi
13.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Lekcija
HUS a.prg.
23.03.2019
27.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Prakt.darbi
HUS a.prg.
18.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Lekcija
GEO a.prg.
16.03.2019
27.04.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5024 Vides ķīmija B Lekcija
VIZ a.prg.
16.03.2019
23.03.2019
27.04.2019
11.05.2019
18.05.2019
272. telpa. Ķīmijas kat. (Pils)
Dimiņš Fredijs
11.30-12.15 BūvZ6033 Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde A Lekcija
12.04.2019
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
24.05.2019
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Lekcija
04.02.2019-29.03.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
09.02.2019
16.02.2019
23.02.2019
02.03.2019
09.03.2019
30.03.2019
06.04.2019
25.05.2019
Ratkevičs Aivars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Prakt.darbi
13.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Lekcija
HUS a.prg.
23.03.2019
27.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Prakt.darbi
HUS a.prg.
18.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Lekcija
GEO a.prg.
16.03.2019
27.04.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5024 Vides ķīmija B Lekcija
VIZ a.prg.
16.03.2019
23.03.2019
27.04.2019
11.05.2019
18.05.2019
272. telpa. Ķīmijas kat. (Pils)
Dimiņš Fredijs
12.30-13.15 BūvZ6033 Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde A Lekcija
12.04.2019
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Lekcija
05.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Prakt.darbi
26.04.2019
17.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Prakt.darbi
HUS a.prg.
10.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Lekcija
GEO a.prg.
10.05.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5024 Vides ķīmija B Lekcija
VIZ a.prg.
10.05.2019
272. telpa. Ķīmijas kat. (Pils)
Dimiņš Fredijs
BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
09.02.2019
16.02.2019
23.02.2019
02.03.2019
09.03.2019
30.03.2019
06.04.2019
25.05.2019
Ratkevičs Aivars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Prakt.darbi
13.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Lekcija
GEO a.prg.
27.04.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
08.02.2019
15.02.2019
22.02.2019
01.03.2019
08.03.2019
Gaile Zinta
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Lekcija
05.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Prakt.darbi
26.04.2019
17.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Prakt.darbi
HUS a.prg.
10.05.2019
24.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Lekcija
GEO a.prg.
10.05.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Prakt.darbi
GEO a.prg.
24.05.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5024 Vides ķīmija B Lekcija
VIZ a.prg.
10.05.2019
24.05.2019
272. telpa. Ķīmijas kat. (Pils)
Dimiņš Fredijs

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
15.03.2019
22.03.2019
29.03.2019
Gaile Zinta
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ6033 Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde A Lekcija
16.02.2019
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Prakt.darbi
13.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Lekcija
HUS a.prg.
23.03.2019
27.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Prakt.darbi
HUS a.prg.
18.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Lekcija
GEO a.prg.
16.03.2019
27.04.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5024 Hidroenerģētika I A Lekcija
23.02.2019
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
27.02.2019-28.02.2019
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Prakt.darbi
ZP a.prg.
27.03.2019-28.03.2019
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
08.02.2019
15.02.2019
22.02.2019
01.03.2019
08.03.2019
Gaile Zinta
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Lekcija
05.04.2019
12.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Prakt.darbi
26.04.2019
17.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Prakt.darbi
HUS a.prg.
10.05.2019
24.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Lekcija
GEO a.prg.
10.05.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Prakt.darbi
GEO a.prg.
24.05.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5024 Vides ķīmija B Lekcija
VIZ a.prg.
10.05.2019
24.05.2019
272. telpa. Ķīmijas kat. (Pils)
Dimiņš Fredijs

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
15.03.2019
22.03.2019
29.03.2019
Gaile Zinta
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ6033 Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde A Lekcija
09.02.2019
16.02.2019
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Lekcija
HUS a.prg.
23.03.2019
27.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Prakt.darbi
HUS a.prg.
18.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Lekcija
GEO a.prg.
09.03.2019
16.03.2019
30.03.2019
06.04.2019
27.04.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5024 Vides ķīmija B Lekcija
VIZ a.prg.
09.03.2019
06.04.2019
272. telpa. Ķīmijas kat. (Pils)
Dimiņš Fredijs

HidZ5024 Hidroenerģētika I A Lekcija
23.02.2019
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
27.02.2019-28.02.2019
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Prakt.darbi
ZP a.prg.
27.03.2019-28.03.2019
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
08.02.2019
15.02.2019
22.02.2019
01.03.2019
08.03.2019
Gaile Zinta
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Lekcija
05.04.2019
12.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Prakt.darbi
26.04.2019
17.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Prakt.darbi
HUS a.prg.
10.05.2019
24.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Prakt.darbi
GEO a.prg.
10.05.2019
24.05.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5024 Vides ķīmija B Lekcija
VIZ a.prg.
10.05.2019
24.05.2019
272. telpa. Ķīmijas kat. (Pils)
Dimiņš Fredijs

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
15.03.2019
22.03.2019
29.03.2019
Gaile Zinta
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ6033 Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde A Lekcija
09.02.2019
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Lekcija
HUS a.prg.
23.03.2019
27.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Prakt.darbi
HUS a.prg.
18.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Lekcija
GEO a.prg.
09.03.2019
30.03.2019
06.04.2019
27.04.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5024 Vides ķīmija B Lekcija
VIZ a.prg.
09.03.2019
06.04.2019
272. telpa. Ķīmijas kat. (Pils)
Dimiņš Fredijs

HidZ5024 Hidroenerģētika I A Lekcija
23.02.2019
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
27.02.2019-28.02.2019
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Prakt.darbi
ZP a.prg.
27.03.2019-28.03.2019
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
08.02.2019
15.02.2019
22.02.2019
01.03.2019
08.03.2019
Gaile Zinta
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Lekcija
05.04.2019
12.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Prakt.darbi
26.04.2019
17.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Prakt.darbi
HUS a.prg.
10.05.2019
24.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Prakt.darbi
GEO a.prg.
10.05.2019
24.05.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5024 Vides ķīmija B Lekcija
VIZ a.prg.
24.05.2019
272. telpa. Ķīmijas kat. (Pils)
Dimiņš Fredijs

Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
15.03.2019
22.03.2019
29.03.2019
Gaile Zinta
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
HidZ6008 Drenāža B Lekcija
HUS a.prg.
23.03.2019
27.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Prakt.darbi
HUS a.prg.
18.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Lekcija
GEO a.prg.
09.03.2019
30.03.2019
06.04.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5024 Hidroenerģētika I A Lekcija
23.02.2019
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
27.02.2019-28.02.2019
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Prakt.darbi
ZP a.prg.
27.03.2019-28.03.2019
Paršova Velta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Prakt.darbi
17.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ6008 Drenāža B Prakt.darbi
HUS a.prg.
10.05.2019
24.05.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6044 Būvju deformāciju izpēte B Prakt.darbi
GEO a.prg.
10.05.2019
24.05.2019
Celms Armands
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ6008 Drenāža B Lekcija
HUS a.prg.
27.04.2019
Tilgalis Ēriks
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19