Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lekcija
26.04.2019
10.05.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lekcija
08.02.2019
22.02.2019
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate1034 Matemātika Bt Lekcija
08.03.2019
22.03.2019
24.05.2019
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lab.darbi
27.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate1034 Matemātika Bt Lekcija
09.03.2019
06.04.2019
11.05.2019
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
05.04.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lekcija
26.04.2019
10.05.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lekcija
08.02.2019
22.02.2019
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate1034 Matemātika Bt Lekcija
08.03.2019
22.03.2019
24.05.2019
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
25.05.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lab.darbi
27.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lekcija
23.02.2019
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate1034 Matemātika Bt Lekcija
09.03.2019
06.04.2019
11.05.2019
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lekcija
09.02.2019
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lab.darbi
23.03.2019
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
05.04.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lekcija
10.05.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lekcija
08.02.2019
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate1034 Matemātika Bt Lekcija
22.02.2019
08.03.2019
22.03.2019
24.05.2019
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
25.05.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lab.darbi
27.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lekcija
23.02.2019
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate1034 Matemātika Bt Lekcija
09.03.2019
06.04.2019
11.05.2019
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lekcija
09.02.2019
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lab.darbi
23.03.2019
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lekcija
10.05.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate1034 Matemātika Bt Lekcija
22.02.2019
08.03.2019
22.03.2019
24.05.2019
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
25.05.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
06.04.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lab.darbi
27.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lekcija
23.02.2019
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate1034 Matemātika Bt Lekcija
11.05.2019
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lekcija
09.02.2019
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lab.darbi
23.03.2019
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Mate1034 Matemātika Bt Lekcija
08.02.2019
22.02.2019
05.04.2019
26.04.2019
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
06.04.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lekcija
09.02.2019
09.03.2019
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lab.darbi
23.03.2019
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
08.03.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lab.darbi
24.05.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lab.darbi
22.03.2019
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate1034 Matemātika Bt Lekcija
08.02.2019
22.02.2019
05.04.2019
26.04.2019
10.05.2019
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lekcija
06.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lab.darbi
27.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lab.darbi
11.05.2019
25.05.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lab.darbi
23.02.2019
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lekcija
09.02.2019
09.03.2019
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lab.darbi
23.03.2019
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
08.03.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lab.darbi
24.05.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lab.darbi
22.03.2019
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate1034 Matemātika Bt Lekcija
08.02.2019
05.04.2019
26.04.2019
10.05.2019
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lekcija
06.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lab.darbi
27.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lab.darbi
11.05.2019
25.05.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lab.darbi
23.02.2019
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lekcija
09.02.2019
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lab.darbi
09.03.2019
23.03.2019
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
08.03.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
08.02.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lekcija
22.02.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lab.darbi
24.05.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lab.darbi
22.03.2019
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate1034 Matemātika Bt Lekcija
05.04.2019
26.04.2019
10.05.2019
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lekcija
06.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lab.darbi
27.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lab.darbi
11.05.2019
25.05.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lab.darbi
23.02.2019
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1011 Zemes izmantošana pašvaldībā Bp Lab.darbi
09.03.2019
Kukule Irēna
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
08.03.2019
10.05.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lekcija
08.02.2019
05.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lekcija
22.02.2019
26.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lab.darbi
24.05.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lab.darbi
22.03.2019
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lekcija
06.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lab.darbi
27.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lab.darbi
11.05.2019
25.05.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ2028 Zemes tiesības I Bt Lab.darbi
23.02.2019
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
10.05.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lekcija
05.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lekcija
26.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lab.darbi
24.05.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lab.darbi
25.05.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
18.30-19.15 JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lekcija
05.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ1009 Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija Bt Lekcija
26.04.2019
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP285 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
10.05.2019
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5