Atpakaļ

G0323 Būvniecība [nekl] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
20.03.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Arhi2049 Arhitektūra I-1 Bp Lekcija
13.03.2019
Žodziņa Maija
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2049 Arhitektūra I-1 Bp Lekcija
27.03.2019
Žodziņa Maija
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1024 Matemātika II Bt Lekcija
21.03.2019
28.03.2019
Vintere Anna
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
14.03.2019
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bt Lekcija
15.03.2019
22.03.2019
29.03.2019
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
11.03.2019
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
18.03.2019
25.03.2019
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bt Lekcija
12.03.2019
19.03.2019
26.03.2019
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
20.03.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Arhi2049 Arhitektūra I-1 Bp Lekcija
13.03.2019
Žodziņa Maija
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2049 Arhitektūra I-1 Bp Lekcija
27.03.2019
Žodziņa Maija
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1024 Matemātika II Bt Lekcija
21.03.2019
28.03.2019
Vintere Anna
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
14.03.2019
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bt Lekcija
15.03.2019
22.03.2019
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
29.03.2019
Orlova Irina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
23.03.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
11.03.2019
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
18.03.2019
25.03.2019
Orlova Irina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bt Lekcija
12.03.2019
19.03.2019
26.03.2019
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
20.03.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Arhi2049 Arhitektūra I-1 Bp Lekcija
13.03.2019
Žodziņa Maija
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2049 Arhitektūra I-1 Bp Lekcija
27.03.2019
Žodziņa Maija
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1024 Matemātika II Bt Lekcija
21.03.2019
28.03.2019
Vintere Anna
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
14.03.2019
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bt Lekcija
15.03.2019
22.03.2019
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
29.03.2019
Orlova Irina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
23.03.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
11.03.2019
18.03.2019
25.03.2019
Orlova Irina
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1034 Projektēšana AutoCAD vidē Bt Lekcija
12.03.2019
19.03.2019
26.03.2019
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
20.03.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Arhi2049 Arhitektūra I-1 Bp Lekcija
13.03.2019
Žodziņa Maija
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi2049 Arhitektūra I-1 Bp Lekcija
27.03.2019
Žodziņa Maija
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
14.03.2019
Rasa Jānis
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
21.03.2019
Rasa Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
15.03.2019
22.03.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
29.03.2019
Orlova Irina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
23.03.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
14.03.2019
Rasa Jānis
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
21.03.2019
Rasa Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
15.03.2019
22.03.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

ValoP272 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
29.03.2019
Orlova Irina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
23.03.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 MašZ2010 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana Bt Lekcija
11.03.2019
18.03.2019
25.03.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1024 Matemātika II Bt Lekcija
12.03.2019
19.03.2019
26.03.2019
Vintere Anna
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
13.03.2019
20.03.2019
27.03.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
14.03.2019
Rasa Jānis
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
21.03.2019
Rasa Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

MašZ2010 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana Bt Lekcija
28.03.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
15.03.2019
22.03.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
23.03.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 MašZ2010 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana Bt Lekcija
11.03.2019
18.03.2019
25.03.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1024 Matemātika II Bt Lekcija
12.03.2019
19.03.2019
26.03.2019
Vintere Anna
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
13.03.2019
20.03.2019
27.03.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
14.03.2019
Rasa Jānis
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
21.03.2019
Rasa Jānis
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

MašZ2010 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana Bt Lekcija
28.03.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
15.03.2019
22.03.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ķīmi1026 Ķīmija Bt Eksāmens
29.03.2019
272. telpa Pilī
Dimiņš Fredijs
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
23.03.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 MašZ2010 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana Bt Lekcija
11.03.2019
18.03.2019
25.03.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1024 Matemātika II Bt Lekcija
12.03.2019
19.03.2019
26.03.2019
Vintere Anna
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
13.03.2019
20.03.2019
27.03.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
14.03.2019
Rasa Jānis
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

MašZ2010 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana Bt Lekcija
28.03.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1026 Ķīmija Bt Eksāmens
29.03.2019
272. telpa Pilī
Dimiņš Fredijs
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
23.03.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 MašZ2010 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana Bt Lekcija
11.03.2019
18.03.2019
25.03.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
13.03.2019
20.03.2019
27.03.2019
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ2010 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana Bt Lekcija
28.03.2019
Vronskis Olafs
419. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2054 Būvmehānika I Bt Lekcija
23.03.2019
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19