Atpakaļ

G0321 Būvzinātne Doktora
Pilna laika
2-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MateD001 Lietišķās daudzvariāciju metodes II Bz Lekcija
28.01.2019-24.03.2019
lekc./pr.d.
G0109(PLK)
G0208(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)

Arhipova Irina
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 MateD001 Lietišķās daudzvariāciju metodes II Bz Lekcija
28.01.2019-24.03.2019
lekc./pr.d.
G0109(PLK)
G0208(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)

Arhipova Irina
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 MateD001 Lietišķās daudzvariāciju metodes II Bz Lekcija
28.01.2019-24.03.2019
lekc./pr.d.
G0109(PLK)
G0208(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)

Arhipova Irina
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 MateD001 Lietišķās daudzvariāciju metodes II Bz Lekcija
28.01.2019-24.03.2019
lekc./pr.d.
G0109(PLK)
G0208(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)

Arhipova Irina
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Seminārs
02.02.2019-26.05.2019
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)
G0320(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Seminārs
02.02.2019-26.05.2019
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)
G0320(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Seminārs
02.02.2019-26.05.2019
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)
G0320(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Seminārs
02.02.2019-26.05.2019
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)
G0320(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5