Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
11.03.2019
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
18.03.2019
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
05.02.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lab.darbi
12.02.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
13.02.2019
Skrupska Dace
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
14.02.2019
Skrupska Dace
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Eksāmens
21.03.2019
Čakste Ilze
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
08.02.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
15.02.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
15.03.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1001 Botānika Bt Eksāmens
22.03.2019
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
11.02.2019
Skrupska Dace
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
11.03.2019
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
18.03.2019
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
05.02.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lab.darbi
12.02.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lab.darbi
12.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Eksāmens
19.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
13.02.2019
Skrupska Dace
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
13.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
14.02.2019
Skrupska Dace
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lab.darbi
14.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Eksāmens
21.03.2019
Čakste Ilze
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
08.02.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
15.02.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
15.03.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1001 Botānika Bt Eksāmens
22.03.2019
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
11.02.2019
Skrupska Dace
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
11.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lab.darbi
18.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
05.02.2019
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
12.02.2019
Skrupska Dace
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lab.darbi
12.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
19.03.2019
Skrupska Dace
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
06.02.2019
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
13.02.2019
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
13.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
20.03.2019
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
07.02.2019
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
14.02.2019
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lab.darbi
14.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Eksāmens
21.03.2019
Čakste Ilze
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
08.02.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
15.02.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
15.03.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
11.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lab.darbi
18.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
05.02.2019
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
12.02.2019
Skrupska Dace
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lab.darbi
12.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
19.03.2019
Skrupska Dace
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
06.02.2019
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
13.02.2019
Alsiņa Ina, Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
13.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
20.03.2019
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
07.02.2019
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
14.02.2019
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lab.darbi
14.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
08.02.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
15.02.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
15.03.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
11.02.2019
Indriksons Aigars
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
11.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lab.darbi
18.03.2019
Palabinskis Jānis
113. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Ieskaite ar atzīmi
19.03.2019
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
06.02.2019
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
13.02.2019
Alsiņa Ina, Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
13.03.2019
Skrupska Dace
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Ieskaite
20.03.2019
Skrupska Dace
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
07.02.2019
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
14.02.2019
Indriksons Aigars
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
14.03.2019
Skrupska Dace
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
08.02.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
15.02.2019
Dubova Laila, Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
15.03.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
04.02.2019
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
11.02.2019
Indriksons Aigars
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
11.03.2019
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
18.03.2019
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
12.03.2019
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
06.02.2019
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
13.02.2019
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
13.03.2019
Skrupska Dace
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
07.02.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
14.02.2019
Indriksons Aigars
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
14.03.2019
Skrupska Dace
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
15.02.2019
Dubova Laila, Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
15.03.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
04.02.2019
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
11.02.2019
Indriksons Aigars
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
11.03.2019
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
18.03.2019
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
12.03.2019
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
06.02.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
13.02.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
13.03.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
20.03.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
07.02.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lab.darbi
14.02.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
14.03.2019
Skrupska Dace
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
15.02.2019
Dubova Laila, Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
15.03.2019
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
15.30-16.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
11.02.2019
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
11.03.2019
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
18.03.2019
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
12.03.2019
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
06.02.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
13.02.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
13.03.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
20.03.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lab.darbi
14.02.2019
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
14.03.2019
Skrupska Dace
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
15.02.2019
Dubova Laila, Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1, 12. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
15.03.2019
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
16.30-17.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
11.02.2019
Čakste Ilze
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
12.03.2019
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
06.02.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
13.02.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lab.darbi
13.03.2019
Čakste Ilze
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
15.03.2019
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
17.30-18.15 Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
15.03.2019
Dubova Laila
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1