Atpakaļ

G0123 Komerczinības Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
2-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon3045 Nodokļi un nodevas Bn Lekcija
23.02.2019
02.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2137 Bioekonomikas pamati Bn Lekcija
11.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Lekcija
06.04.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Lekcija
09.03.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Lekcija
23.03.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2045 Grāmatvedības pamati Bn Lekcija
13.04.2019
27.04.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon3045 Nodokļi un nodevas Bn Lekcija
23.02.2019
02.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2137 Bioekonomikas pamati Bn Lekcija
11.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Lekcija
06.04.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Lekcija
09.03.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Lekcija
23.03.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2045 Grāmatvedības pamati Bn Lekcija
13.04.2019
27.04.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon3045 Nodokļi un nodevas Bn Lekcija
23.02.2019
02.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2137 Bioekonomikas pamati Bn Ieskaite ar atzīmi
11.05.2019
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Lekcija
06.04.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Lekcija
09.03.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Lekcija
23.03.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2045 Grāmatvedības pamati Bn Lekcija
13.04.2019
27.04.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3045 Nodokļi un nodevas Bn Lekcija
23.02.2019
02.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Lekcija
06.04.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Lekcija
09.03.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Ieskaite ar atzīmi
23.03.2019
Proškina Līga
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2045 Grāmatvedības pamati Bn Lekcija
13.04.2019
27.04.2019
11.05.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3045 Nodokļi un nodevas Bn Ieskaite ar atzīmi
16.03.2019
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2117 Makroekonomika Bv Lekcija
02.03.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2137 Bioekonomikas pamati Bn Lekcija
27.04.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Lekcija
23.03.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Lekcija
13.04.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Lekcija
23.02.2019
lekc./pr.d.
Vītiņa Anda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2045 Grāmatvedības pamati Bn Lekcija
06.04.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2045 Grāmatvedības pamati Bn Lekcija
11.05.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon3045 Nodokļi un nodevas Bn Lekcija
22.02.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2117 Makroekonomika Bv Lekcija
08.03.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2117 Makroekonomika Bv Lekcija
22.03.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2137 Bioekonomikas pamati Bn Lekcija
26.04.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Lekcija
03.05.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Lekcija
15.03.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1021 Biznesa ētika, etiķete Bn Lekcija
12.04.2019
10.05.2019
lekc./pr.d.
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Lekcija
01.03.2019
lekc./pr.d.
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Eksāmens
05.04.2019
Vītiņa Anda
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2117 Makroekonomika Bv Lekcija
02.03.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2137 Bioekonomikas pamati Bn Lekcija
27.04.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Lekcija
23.03.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Lekcija
13.04.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Lekcija
23.02.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Vītiņa Anda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2045 Grāmatvedības pamati Bn Lekcija
06.04.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2045 Grāmatvedības pamati Bn Lekcija
11.05.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon3045 Nodokļi un nodevas Bn Lekcija
22.02.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2117 Makroekonomika Bv Lekcija
08.03.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2117 Makroekonomika Bv Lekcija
22.03.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2137 Bioekonomikas pamati Bn Lekcija
26.04.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Lekcija
03.05.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Lekcija
15.03.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1021 Biznesa ētika, etiķete Bn Lekcija
12.04.2019
10.05.2019
lekc./pr.d.
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Lekcija
01.03.2019
lekc./pr.d.
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Eksāmens
05.04.2019
Vītiņa Anda
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2117 Makroekonomika Bv Lekcija
02.03.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2137 Bioekonomikas pamati Bn Lekcija
27.04.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Lekcija
23.03.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Lekcija
13.04.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Lekcija
23.02.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Vītiņa Anda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2045 Grāmatvedības pamati Bn Lekcija
06.04.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2045 Grāmatvedības pamati Bn Ieskaite ar atzīmi
11.05.2019
Soopa Aino
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon3045 Nodokļi un nodevas Bn Lekcija
22.02.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2117 Makroekonomika Bv Lekcija
08.03.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2117 Makroekonomika Bv Eksāmens
22.03.2019
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2137 Bioekonomikas pamati Bn Lekcija
26.04.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Lekcija
03.05.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Lekcija
15.03.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1021 Biznesa ētika, etiķete Bn Lekcija
05.04.2019
12.04.2019
10.05.2019
lekc./pr.d.
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Lekcija
01.03.2019
lekc./pr.d.
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2117 Makroekonomika Bv Lekcija
02.03.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2137 Bioekonomikas pamati Bn Lekcija
27.04.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Lekcija
23.03.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Lekcija
13.04.2019
lekc./pr.d.
Apsīte Evita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Lekcija
16.03.2019
lekc./pr.d.
Vītiņa Anda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2045 Grāmatvedības pamati Bn Lekcija
06.04.2019
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon3045 Nodokļi un nodevas Bn Lekcija
22.02.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2137 Bioekonomikas pamati Bn Lekcija
26.04.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Lekcija
01.03.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Lekcija
15.03.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1021 Biznesa ētika, etiķete Bn Lekcija
05.04.2019
12.04.2019
lekc./pr.d.
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1021 Biznesa ētika, etiķete Bn Ieskaite ar atzīmi
10.05.2019
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Lekcija
08.03.2019
lekc./pr.d.
Vītiņa Anda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Lekcija
22.03.2019
lekc./pr.d.
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2113 Uzņēmuma finanses Bn Ieskaite ar atzīmi
03.05.2019
Apsīte Evita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon2117 Makroekonomika Bv Lekcija
22.02.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2117 Makroekonomika Bv Lekcija
15.03.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2137 Bioekonomikas pamati Bn Lekcija
12.04.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Lekcija
01.03.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1021 Biznesa ētika, etiķete Bn Lekcija
05.04.2019
26.04.2019
lekc./pr.d.
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1021 Biznesa ētika, etiķete Bn Ieskaite ar atzīmi
10.05.2019
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Lekcija
08.03.2019
lekc./pr.d.
Vītiņa Anda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Lekcija
22.03.2019
lekc./pr.d.
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon2117 Makroekonomika Bv Lekcija
22.02.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2117 Makroekonomika Bv Lekcija
15.03.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2137 Bioekonomikas pamati Bn Lekcija
12.04.2019
10.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Lekcija
01.03.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1021 Biznesa ētika, etiķete Bn Lekcija
05.04.2019
26.04.2019
lekc./pr.d.
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Lekcija
08.03.2019
lekc./pr.d.
Vītiņa Anda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Lekcija
22.03.2019
lekc./pr.d.
Vītiņa Anda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon2117 Makroekonomika Bv Lekcija
22.02.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2117 Makroekonomika Bv Lekcija
15.03.2019
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2137 Bioekonomikas pamati Bn Lekcija
12.04.2019
10.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3106 Tirgvedība Bv Lekcija
01.03.2019
lekc./pr.d.
Proškina Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ1021 Biznesa ētika, etiķete Bn Lekcija
05.04.2019
26.04.2019
lekc./pr.d.
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2114 Statistika Bn Lekcija
08.03.2019
lekc./pr.d.
Vītiņa Anda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 VadZ1021 Biznesa ētika, etiķete Bn Lekcija
26.04.2019
lekc./pr.d.
Cīrule Simona
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18