Atpakaļ

G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Pilna laika
2-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
23.03.2019
20.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Prakt.darbi
06.04.2019
13.04.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6016 Loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
16.03.2019
27.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Rozentāle Rita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5064 Stratēģiskais menedžments B Lekcija
18.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
11.05.2019
25.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
23.03.2019
20.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Prakt.darbi
06.04.2019
13.04.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6016 Loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
16.03.2019
27.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Rozentāle Rita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5064 Stratēģiskais menedžments B Lekcija
18.05.2019
01.06.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
11.05.2019
25.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
23.03.2019
20.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Prakt.darbi
06.04.2019
13.04.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6016 Loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
16.03.2019
27.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Rozentāle Rita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5064 Stratēģiskais menedžments B Lekcija
18.05.2019
01.06.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
11.05.2019
25.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon5121 Biznesa novērtēšana A Lekcija
06.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
23.03.2019
11.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Prakt.darbi
13.04.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6016 Loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
16.03.2019
20.04.2019
27.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Rozentāle Rita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5064 Stratēģiskais menedžments B Lekcija
18.05.2019
01.06.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
25.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon5121 Biznesa novērtēšana A Lekcija
06.04.2019
27.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
11.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Lekcija
16.03.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6016 Loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
23.03.2019
13.04.2019
20.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Rozentāle Rita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings A Lekcija
25.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5064 Stratēģiskais menedžments B Lekcija
01.06.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
18.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon5121 Biznesa novērtēšana A Lekcija
15.03.2019
26.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
22.03.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Lekcija
05.04.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Prakt.darbi
03.05.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings A Lekcija
12.04.2019
10.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5064 Stratēģiskais menedžments B Lekcija
24.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
17.05.2019
31.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5121 Biznesa novērtēšana A Lekcija
06.04.2019
27.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
11.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Lekcija
16.03.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6016 Loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
23.03.2019
13.04.2019
20.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Rozentāle Rita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings A Lekcija
25.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
18.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon5121 Biznesa novērtēšana A Lekcija
15.03.2019
26.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
22.03.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Lekcija
05.04.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Prakt.darbi
03.05.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings A Lekcija
12.04.2019
10.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5064 Stratēģiskais menedžments B Lekcija
24.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
17.05.2019
31.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5121 Biznesa novērtēšana A Lekcija
06.04.2019
20.04.2019
27.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
11.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Lekcija
16.03.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6016 Loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
23.03.2019
13.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Rozentāle Rita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings A Lekcija
25.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
18.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon5121 Biznesa novērtēšana A Lekcija
15.03.2019
26.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
22.03.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Lekcija
05.04.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Prakt.darbi
03.05.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings A Lekcija
12.04.2019
10.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5064 Stratēģiskais menedžments B Lekcija
24.05.2019
07.06.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
17.05.2019
31.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5121 Biznesa novērtēšana A Lekcija
20.04.2019
27.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
11.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Lekcija
16.03.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6016 Loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
23.03.2019
13.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Rozentāle Rita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings A Lekcija
06.04.2019
25.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
18.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon5121 Biznesa novērtēšana A Lekcija
15.03.2019
26.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
22.03.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Lekcija
05.04.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Prakt.darbi
03.05.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings A Lekcija
12.04.2019
10.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5064 Stratēģiskais menedžments B Lekcija
24.05.2019
07.06.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
17.05.2019
31.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5121 Biznesa novērtēšana A Lekcija
20.04.2019
27.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Lekcija
16.03.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6016 Loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
13.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Rozentāle Rita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings A Lekcija
06.04.2019
25.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon5121 Biznesa novērtēšana A Lekcija
05.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
15.03.2019
12.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Lekcija
22.03.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6016 Loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
26.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Rozentāle Rita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings A Lekcija
03.05.2019
17.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5064 Stratēģiskais menedžments B Lekcija
10.05.2019
07.06.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
24.05.2019
31.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5093 Starptautiskais mārketings A Lekcija
06.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon5121 Biznesa novērtēšana A Lekcija
05.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
15.03.2019
12.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Lekcija
22.03.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6016 Loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
26.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Rozentāle Rita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings A Lekcija
03.05.2019
17.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5064 Stratēģiskais menedžments B Lekcija
10.05.2019
31.05.2019
07.06.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
24.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon5121 Biznesa novērtēšana A Lekcija
05.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
15.03.2019
12.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Lekcija
22.03.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6016 Loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
26.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Rozentāle Rita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings A Lekcija
03.05.2019
17.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5064 Stratēģiskais menedžments B Lekcija
10.05.2019
31.05.2019
07.06.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
24.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon5121 Biznesa novērtēšana A Lekcija
05.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6023 Kvalitātes sistēmas A Lekcija
15.03.2019
12.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Muška Aina
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5001 Projektu vadīšana A Lekcija
22.03.2019
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6016 Loģistikas sistēmu menedžments B Lekcija
26.04.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Rozentāle Rita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5093 Starptautiskais mārketings A Lekcija
03.05.2019
17.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Grīnberga-Zālīte Gunta
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5064 Stratēģiskais menedžments B Lekcija
10.05.2019
31.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Jurgena Ināra
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5114 Pētījumu, publikāciju metodoloģija A Lekcija
24.05.2019
lekc./sem.
G0115(PLK)

Mazūre Gunita
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18