Atpakaļ

G0109 Agrārā un reģionālā ekonomika Doktora
Pilna laika
2-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Eksāmens
16.04.2019
Dobele Aina, Jakušonoka Ingrīda, Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MateD001 Lietišķās daudzvariāciju metodes II Bz Lekcija
28.01.2019-24.03.2019
lekc./pr.d.
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)

Arhipova Irina
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Eksāmens
16.04.2019
Dobele Aina, Jakušonoka Ingrīda, Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
13.04.2019
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MateD001 Lietišķās daudzvariāciju metodes II Bz Lekcija
28.01.2019-24.03.2019
lekc./pr.d.
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)

Arhipova Irina
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Eksāmens
16.04.2019
Dobele Aina, Jakušonoka Ingrīda, Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
09.02.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
23.02.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
09.03.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
13.04.2019
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MateD001 Lietišķās daudzvariāciju metodes II Bz Lekcija
28.01.2019-24.03.2019
lekc./pr.d.
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)

Arhipova Irina
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Eksāmens
16.04.2019
Dobele Aina, Jakušonoka Ingrīda, Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
09.02.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
23.02.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
09.03.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
13.04.2019
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

MateD001 Lietišķās daudzvariāciju metodes II Bz Lekcija
28.01.2019-24.03.2019
lekc./pr.d.
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)

Arhipova Irina
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Eksāmens
16.04.2019
Dobele Aina, Jakušonoka Ingrīda, Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
09.02.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
23.02.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
09.03.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
13.04.2019
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
09.02.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
23.02.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
09.03.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
13.04.2019
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
09.02.2019
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
23.02.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
09.03.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
13.04.2019
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 EkonD121 Ekonomisko procesu datormodelēšana Bz Lekcija
30.01.2019-26.05.2019
lekc./pr.d.
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
09.02.2019
Pelše Modrīte, Pilvere Irina
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Lekcija
23.02.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

EkonD115 Pētījumu virziena speckurss Bo Prakt.darbi
09.03.2019
Kozlinskis Vulfs
200. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 EkonD121 Ekonomisko procesu datormodelēšana Bz Lekcija
30.01.2019-26.05.2019
lekc./pr.d.
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 EkonD121 Ekonomisko procesu datormodelēšana Bz Lekcija
30.01.2019-26.05.2019
lekc./pr.d.
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 EkonD121 Ekonomisko procesu datormodelēšana Bz Lekcija
30.01.2019-26.05.2019
lekc./pr.d.
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2