Atpakaļ

G0108 Ekonomika Maģistra
Pilna laika
2-sem.
Visas apakšprog. Bizn-Bizness un loģistika Fingr-Finanšu menedžments un grāmatvedība Ilgspe-Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
16.02.2019
09.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
09.02.2019
02.03.2019
13.04.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
27.04.2019
25.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
23.02.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
18.05.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
11.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon5143 Audita process B Lekcija
Fingr a.prg.
11.05.2019
18.05.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
06.04.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
11.05.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
18.05.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
16.02.2019
09.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
09.02.2019
02.03.2019
13.04.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
27.04.2019
25.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
23.02.2019
23.03.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
06.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
18.05.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
11.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon5143 Audita process B Lekcija
Fingr a.prg.
11.05.2019
18.05.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
06.04.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
06.04.2019
11.05.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
18.05.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
16.02.2019
09.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
09.02.2019
02.03.2019
13.04.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
27.04.2019
25.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
23.02.2019
23.03.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
06.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
18.05.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
11.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon5143 Audita process B Lekcija
Fingr a.prg.
11.05.2019
18.05.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
06.04.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
06.04.2019
11.05.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
18.05.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
16.05.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
02.05.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
16.02.2019
09.03.2019
16.03.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
09.02.2019
02.03.2019
13.04.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
27.04.2019
25.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
11.05.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
23.02.2019
23.03.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
06.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
18.05.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5143 Audita process B Lekcija
Fingr a.prg.
18.05.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
06.04.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
18.05.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
06.04.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
28.03.2019
25.04.2019
Paura Līga
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
14.02.2019
28.02.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
09.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
07.02.2019
21.02.2019
07.03.2019
Arhipova Irina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
04.04.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
14.03.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
11.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
02.05.2019
23.05.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Lekcija
Bizn a.prg.
21.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
18.04.2019
16.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
18.04.2019
16.05.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
21.03.2019
02.05.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.03.2019
02.05.2019
23.05.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
11.04.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
16.05.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
02.03.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
09.02.2019
16.02.2019
16.03.2019
13.04.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
23.02.2019
09.03.2019
11.05.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
23.03.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
06.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
27.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Lekcija
Bizn a.prg.
25.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
18.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon5143 Audita process B Lekcija
Fingr a.prg.
27.04.2019
25.05.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
06.04.2019
18.05.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
18.05.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
06.04.2019
25.05.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
27.04.2019
lekc./sem.
Bite Dina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
28.03.2019
25.04.2019
Paura Līga
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
14.02.2019
28.02.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
09.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
07.02.2019
21.02.2019
07.03.2019
Arhipova Irina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
04.04.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
14.03.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
11.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
02.05.2019
23.05.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Lekcija
Bizn a.prg.
21.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
18.04.2019
16.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
18.04.2019
16.05.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
21.03.2019
02.05.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.03.2019
02.05.2019
23.05.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
11.04.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
16.05.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
23.03.2019
06.04.2019
Paura Līga
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
02.03.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
16.02.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
11.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
23.02.2019
09.03.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
09.02.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
27.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Lekcija
Bizn a.prg.
13.04.2019
25.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
18.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon5143 Audita process B Lekcija
Fingr a.prg.
13.04.2019
27.04.2019
25.05.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
18.05.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
18.05.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
25.05.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
13.04.2019
27.04.2019
lekc./sem.
Bite Dina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
07.02.2019
14.02.2019
28.02.2019
28.03.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
09.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
04.04.2019
25.04.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
21.02.2019
14.03.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
07.03.2019
11.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
02.05.2019
23.05.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Lekcija
Bizn a.prg.
21.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
18.04.2019
16.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
18.04.2019
16.05.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
07.03.2019
21.03.2019
02.05.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.03.2019
02.05.2019
23.05.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.03.2019
11.04.2019
18.04.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
16.05.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
23.03.2019
06.04.2019
Paura Līga
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
02.03.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
16.02.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
11.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
23.02.2019
09.03.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
09.02.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
27.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Lekcija
Bizn a.prg.
13.04.2019
25.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
18.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon5143 Audita process B Lekcija
Fingr a.prg.
13.04.2019
27.04.2019
25.05.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
18.05.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
27.04.2019
18.05.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
25.05.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
13.04.2019
lekc./sem.
Bite Dina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
07.02.2019
28.02.2019
28.03.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
09.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
14.02.2019
Arhipova Irina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
25.04.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
21.02.2019
14.03.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
07.03.2019
04.04.2019
11.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
02.05.2019
23.05.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Lekcija
Bizn a.prg.
21.03.2019
Muižniece-Brasava Sandra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
18.04.2019
16.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
21.03.2019
18.04.2019
16.05.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
07.03.2019
04.04.2019
02.05.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.03.2019
04.04.2019
02.05.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.03.2019
11.04.2019
18.04.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
16.05.2019
23.05.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
23.02.2019
02.03.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
16.02.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
11.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
23.03.2019
06.04.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
09.02.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
27.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Lekcija
Bizn a.prg.
13.04.2019
25.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
18.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
09.03.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5143 Audita process B Lekcija
Fingr a.prg.
13.04.2019
27.04.2019
25.05.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
18.05.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
27.04.2019
18.05.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
25.05.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
13.04.2019
lekc./sem.
Bite Dina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
07.02.2019
28.03.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
11.04.2019
09.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
14.02.2019
Arhipova Irina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
25.04.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
21.02.2019
28.02.2019
14.03.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
07.03.2019
21.03.2019
04.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
18.04.2019
16.05.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
02.05.2019
23.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
21.03.2019
02.05.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
07.03.2019
04.04.2019
18.04.2019
16.05.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
04.04.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
07.03.2019
18.04.2019
02.05.2019
16.05.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
23.05.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.03.2019
lekc./sem.
Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
23.02.2019
02.03.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
16.02.2019
16.03.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
11.05.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
23.03.2019
06.04.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
09.02.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Lekcija
Bizn a.prg.
13.04.2019
Muižniece-Brasava Sandra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
18.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
09.03.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5143 Audita process B Lekcija
Fingr a.prg.
13.04.2019
27.04.2019
25.05.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
18.05.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
27.04.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
13.04.2019
lekc./sem.
Bite Dina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
28.03.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
11.04.2019
25.04.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
14.02.2019
14.03.2019
09.05.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
28.02.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
21.02.2019
07.03.2019
21.03.2019
04.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
18.04.2019
16.05.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
02.05.2019
23.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
21.02.2019
21.03.2019
02.05.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
07.03.2019
04.04.2019
18.04.2019
16.05.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
04.04.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.02.2019
07.03.2019
18.04.2019
02.05.2019
16.05.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
23.05.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.03.2019
lekc./sem.
Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
23.02.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
23.03.2019
06.04.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
09.03.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5143 Audita process B Lekcija
Fingr a.prg.
16.02.2019
16.03.2019
13.04.2019
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
18.05.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
07.03.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
11.04.2019
25.04.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
07.02.2019
14.02.2019
14.03.2019
09.05.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
28.02.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
21.02.2019
21.03.2019
04.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
18.04.2019
16.05.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
02.05.2019
23.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
21.02.2019
21.03.2019
02.05.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
04.04.2019
18.04.2019
16.05.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
04.04.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.02.2019
18.04.2019
02.05.2019
16.05.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
23.05.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.03.2019
28.03.2019
lekc./sem.
Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
07.03.2019
lekc./pr.
Vilciņa Anastasija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
11.04.2019
25.04.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
07.02.2019
14.02.2019
14.03.2019
09.05.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana A Lekcija
28.02.2019
lekc./pr.
Golubeva Kristīne Joanna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
21.02.2019
21.03.2019
04.04.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
18.04.2019
16.05.2019
lekc./sem.
Leščevica Maira
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PārZ5030 Iepakojuma ilgtspēja B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
02.05.2019
23.05.2019
Muižniece-Brasava Sandra
120. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon6012 Finanšu investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
21.02.2019
21.03.2019
02.05.2019
lekc./sem.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5141 Projektu finanšu vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
04.04.2019
18.04.2019
16.05.2019
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5131 Sociālais mārketings B Lekcija
Ilgspe a.prg.
04.04.2019
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.02.2019
18.04.2019
02.05.2019
16.05.2019
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
23.05.2019
lekc./sem.
Ķusis Jānis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

PolZ5011 Publiskā pārvalde B Lekcija
Ilgspe a.prg.
21.03.2019
28.03.2019
lekc./sem.
Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
07.02.2019
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18