Atpakaļ

G0703 Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Visas grupas 1 2 4-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Vete4109 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
Liepa Laima
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4096 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
2.1. gr.
Mangale Māra
C100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4024 Mazo dzīvnieku ķirurģija II Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
2.2. gr.
Kozinda Oskars
M126. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4096 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
Mangale Māra
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3001 Veterinārā stomatoloģija Bb Lekcija
1, 2 gr.
04.02.2019-24.04.2019
Ilgažs Agris
M212. aud. (2. stāvs), Veterinārā klīnika, Helmaņa 8
09.30-10.15 Vete4109 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
Liepa Laima
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4096 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
2.1. gr.
Mangale Māra
C100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4024 Mazo dzīvnieku ķirurģija II Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
2.2. gr.
Kozinda Oskars
M126. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4024 Mazo dzīvnieku ķirurģija II Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.02.2019-24.04.2019
Kozinda Oskars
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4096 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
Mangale Māra
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
10.30-11.15 Vete4099 Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.02.2019-24.04.2019
Ponomarjova Olga
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4096 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
2.1. gr.
Mangale Māra
C100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4024 Mazo dzīvnieku ķirurģija II Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-03.03.2019
2.2. gr.
Kozinda Oskars
M126. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4096 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
Antāne Vita
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4096 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
2.2. gr.
Mangale Māra
C100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
11.30-12.15 Vete4099 Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.02.2019-24.04.2019
Ponomarjova Olga
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4096 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
Antāne Vita
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4096 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
2.2. gr.
Mangale Māra
C100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3001 Veterinārā stomatoloģija Bb Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
2.1. gr. Klīnika
Ilgažs Agris
12.30-13.15 Vete4024 Mazo dzīvnieku ķirurģija II Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
2.1. gr.
Kozinda Oskars
M126. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4096 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
B110a,B110b
Antāne Vita, Ringa-Karahona Guna
B110. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4096 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
2.2. gr.
Mangale Māra
C100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3001 Veterinārā stomatoloģija Bb Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
2.2.gr. Klinikā
Ilgažs Agris
13.30-14.15 Vete4024 Mazo dzīvnieku ķirurģija II Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
2.1. gr.
Kozinda Oskars
M126. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4096 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
B110a,B110b
Antāne Vita, Ringa-Karahona Guna
B110. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4109 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
Liepa Laima, Šematoviča Ilga
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
14.30-15.15 Vete4099 Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
2.1.,2.2. gr.
Ponomarjova Olga
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4024 Mazo dzīvnieku ķirurģija II Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-03.03.2019
2.1. gr.
Kozinda Oskars
M126. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4096 Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
B110a,B110b
Antāne Vita, Ringa-Karahona Guna
B110. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4109 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
Liepa Laima, Šematoviča Ilga
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
15.30-16.15 Vete4099 Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
2.1.,2.2. gr.
Ponomarjova Olga
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4109 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
Liepa Laima, Šematoviča Ilga
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
16.30-17.15 Vete4099 Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
2.1.,2.2. gr.
Ponomarjova Olga
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4109 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-26.04.2019
Liepa Laima, Šematoviča Ilga
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
17.30-18.15 Vete4109 Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Liepa Laima, Šematoviča Ilga
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8