Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas grupas 1 2
Viesnīcu prakse 06.05.2019.- 16.06.2019.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 ValoP280 Profesionālā angļu valoda IV Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-28.04.2019
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Kārkliņa Daina
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
06.03.2019
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
13.03.2019
Grāmatiņa Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
20.03.2019
Kunkulberga Daiga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
27.03.2019
Kampuse Solvita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 ValoP280 Profesionālā angļu valoda IV Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-28.04.2019
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Kārkliņa Daina
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
06.03.2019
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
13.03.2019
Grāmatiņa Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
20.03.2019
Kunkulberga Daiga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
27.03.2019
Kampuse Solvita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
04.02.2019-04.03.2019
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Kārkliņa Daina
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
06.03.2019
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
13.03.2019
Grāmatiņa Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
20.03.2019
Kunkulberga Daiga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
27.03.2019
Kampuse Solvita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-04.03.2019-21.04.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-24.03.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.03.2019-28.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-28.04.2019
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
06.02.2019
20.02.2019
06.03.2019
20.03.2019
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
13.03.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
27.03.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
03.04.2019
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
10.04.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-24.03.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.03.2019-28.04.2019
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-28.04.2019
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
06.02.2019
20.02.2019
06.03.2019
20.03.2019
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
13.03.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
27.03.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
03.04.2019
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
10.04.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2058 Uztura gatavošanas tehnoloģija II Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-24.03.2019
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)

Kirila Kitija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.03.2019-28.04.2019
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
06.02.2019
20.02.2019
06.03.2019
20.03.2019
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
13.03.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
27.03.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
03.04.2019
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
10.04.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
15.30-16.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)

Kirila Kitija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
06.02.2019
20.02.2019
06.03.2019
20.03.2019
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
13.03.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
27.03.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
03.04.2019
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
10.04.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
06.02.2019
20.02.2019
06.03.2019
20.03.2019
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
13.03.2019
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
27.03.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
03.04.2019
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
1 gr.
10.04.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22