Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas grupas 1 2
Pārtikas tehnoloģijas (prakse) 27.05.2019.- 14.06.2019.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ3002 Piens, tā pārstrāde I Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
G0603(PLK)

Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
G0603(PLK)

Skudra Līga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3003 Gaļa, tās pārstrāde I Bp Lekcija
01.04.2019-12.05.2019
G0603(PLK)

Grāmatiņa Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-28.04.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
G0603(PLK)

Kunkulberga Daiga
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
09.30-10.15 PārZ3002 Piens, tā pārstrāde I Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
G0603(PLK)

Ciproviča Inga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3003 Gaļa, tās pārstrāde I Bp Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
G0603(PLK)

Grāmatiņa Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3011 Mikrobioloģija II Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-28.04.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
G0603(PLK)

Kunkulberga Daiga
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1

PārZ3018 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I Bp Lekcija
15.04.2019-28.04.2019
G0603(PLK)

Kampuse Solvita
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lab.darbi
15.02.2019
01.03.2019
15.03.2019
29.03.2019
Izvēles kurss
G0603(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ3002 Piens, tā pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Ciproviča Inga, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3018 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3003 Gaļa, tās pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
05.02.2019
05.03.2019
02.04.2019
30.04.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3018 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
G0603(PLK)

Kampuse Solvita
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lab.darbi
15.02.2019
01.03.2019
15.03.2019
29.03.2019
Izvēles kurss
G0603(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ3002 Piens, tā pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Ciproviča Inga, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3018 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3003 Gaļa, tās pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
05.02.2019
05.03.2019
02.04.2019
30.04.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lab.darbi
15.02.2019
01.03.2019
15.03.2019
29.03.2019
Izvēles kurss
G0603(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PārZ3002 Piens, tā pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Ciproviča Inga, Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3018 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3003 Gaļa, tās pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
05.02.2019
05.03.2019
02.04.2019
30.04.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
04.02.2019-24.03.2019
lekc./pr.d.
Zvirbule Andra
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
01.04.2019-12.05.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lab.darbi
15.02.2019
01.03.2019
15.03.2019
29.03.2019
Izvēles kurss
G0603(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ3018 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.02.2019-17.03.2019
Kampuse Solvita
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3003 Gaļa, tās pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
05.02.2019
05.03.2019
02.04.2019
30.04.2019
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
04.02.2019-24.03.2019
lekc./pr.d.
Zvirbule Andra
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
01.04.2019-12.05.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)

Kirila Kitija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-25.03.2019-12.05.2019
Kunkulberga Daiga
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
04.02.2019-24.03.2019
lekc./pr.d.
Zvirbule Andra
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
01.04.2019-12.05.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)

Kirila Kitija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Izvēles kurss
G0603(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
04.02.2019-24.03.2019
lekc./pr.d.
Zvirbule Andra
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
01.04.2019-12.05.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Izvēles kurss
G0603(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
2.ned.-04.02.2019-24.03.2019
lekc./pr.d.
Zvirbule Andra
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3057 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā Bp Lekcija
1.ned.-01.04.2019-12.05.2019
lekc./pr.d.
Auziņa Anita
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18