Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Leikuma Ināra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ2004 Pārtikas procesi un iekārtas I Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
09.30-10.15 ETeh4049 Automatizācija Bp Lekcija
18.02.2019-03.03.2019
Moskvins Genādijs
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
04.02.2019-17.02.2019
Leikuma Ināra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ2004 Pārtikas procesi un iekārtas I Bp Lekcija
04.02.2019-17.02.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lab.darbi
2 gr.
18.02.2019-17.03.2019
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lab.darbi
08.02.2019
22.02.2019
08.03.2019
22.03.2019
Izvēles kurss
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 ETeh4049 Automatizācija Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Moskvins Genādijs
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi3002 Fizikālā un koloidālā ķīmija II Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-28.04.2019
Dimiņš Fredijs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lab.darbi
08.02.2019
22.02.2019
08.03.2019
22.03.2019
Izvēles kurss
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 ETeh4049 Automatizācija Bp Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Straume Indulis
321. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Leikuma Ināra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lekcija
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Miķelsone Velga
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3002 Fizikālā un koloidālā ķīmija II Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-28.04.2019
Dimiņš Fredijs
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lab.darbi
08.02.2019
22.02.2019
08.03.2019
22.03.2019
Izvēles kurss
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 ETeh4049 Automatizācija Bp Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Straume Indulis
321. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Leikuma Ināra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Miķelsone Velga
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-28.04.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lab.darbi
08.02.2019
22.02.2019
08.03.2019
22.03.2019
Izvēles kurss
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 ETeh4049 Automatizācija Bp Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.02.2019-03.03.2019
Straume Indulis
321. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-03.03.2019
Leikuma Ināra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ2004 Pārtikas procesi un iekārtas I Bp Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Miķelsone Velga
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)

Kirila Kitija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2004 Pārtikas procesi un iekārtas I Bp Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi3002 Fizikālā un koloidālā ķīmija II Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)

Kirila Kitija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2004 Pārtikas procesi un iekārtas I Bp Lab.darbi
2 gr.
18.02.2019-17.03.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Izvēles kurss
G0603(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Izvēles kurss
G0603(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2