Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Leikuma Ināra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ2004 Pārtikas procesi un iekārtas I Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 ETeh4049 Automatizācija Bp Lekcija
18.02.2019-03.03.2019
Moskvins Genādijs
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
04.02.2019-17.02.2019
Leikuma Ināra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ2004 Pārtikas procesi un iekārtas I Bp Lekcija
04.02.2019-17.02.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2004 Pārtikas procesi un iekārtas I Bp Lab.darbi
1 gr.
18.02.2019-17.03.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lab.darbi
08.02.2019
22.02.2019
08.03.2019
22.03.2019
Izvēles kurss
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 ETeh4049 Automatizācija Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Moskvins Genādijs
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ2004 Pārtikas procesi un iekārtas I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lekcija
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lab.darbi
08.02.2019
22.02.2019
08.03.2019
22.03.2019
Izvēles kurss
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 ETeh4049 Automatizācija Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Straume Indulis
321. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Leikuma Ināra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ2004 Pārtikas procesi un iekārtas I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Galoburda Ruta
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lekcija
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Miķelsone Velga
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-28.04.2019
Miķelsone Velga
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lab.darbi
08.02.2019
22.02.2019
08.03.2019
22.03.2019
Izvēles kurss
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 ETeh4049 Automatizācija Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Straume Indulis
321. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-12.05.2019
Leikuma Ināra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Miķelsone Velga
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3002 Fizikālā un koloidālā ķīmija II Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-28.04.2019
Kūka Pēteris
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lab.darbi
08.02.2019
22.02.2019
08.03.2019
22.03.2019
Izvēles kurss
Krūmiņa-Zemture Gita
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 ETeh4049 Automatizācija Bp Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.02.2019-03.03.2019
Straume Indulis
321. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Seminārs
1 gr.
1.ned.-04.02.2019-03.03.2019
Leikuma Ināra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi3005 Bioķīmija Bt Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Miķelsone Velga
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3002 Fizikālā un koloidālā ķīmija II Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-28.04.2019
Kūka Pēteris
271. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)

Kirila Kitija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ķīmi3002 Fizikālā un koloidālā ķīmija II Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)

Kirila Kitija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PārZ2007 Pārtikas siltuma un aukstuma procesi Bp Lab.darbi
1 gr.
18.02.2019-17.03.2019
Sturmoviča Elīna
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Izvēles kurss
G0603(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 PārZ3056 Cittautu virtuve Bb Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Izvēles kurss
G0603(PLK)

Krūmiņa-Zemture Gita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2