Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas grupas 1 2
Ceturtdienās- mācību prakse "Motorinstrumenti mežsaimniecībā"
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Mate1033 Matemātika II Bv Prakt.darbi
1 gr.
25.03.2019-14.04.2019
Āboltiņš Aivars
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1033 Matemātika II Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-25.03.2019-31.03.2019
Āboltiņš Aivars
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-17.03.2019
1.1.
Kaļeiņikovs Pēteris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.02.2019-14.04.2019
1.2.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-17.03.2019
1.1.
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-17.03.2019
1.2.
Kaļeiņikovs Pēteris
01. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
G0508(PLK)

Magaznieks Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 Mate1033 Matemātika II Bv Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
Āboltiņš Aivars
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
1.1.
Kaļeiņikovs Pēteris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
1.2.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
1.1.
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
1.2.
Kaļeiņikovs Pēteris
01. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
G0508(PLK)

Magaznieks Jānis
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
Svika Diana
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
Kaļeiņikovs Pēteris
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
1.2.
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
1.1.
Kaļeiņikovs Pēteris
01. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ1038 Mērniecība Bt Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
Svika Diana
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lekcija
04.02.2019-17.03.2019
Kaļeiņikovs Pēteris
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
LauZ1015 Meža augsnes Bt Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-17.03.2019
1.2.
Vucāns Roberts
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 139. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 135. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ1015 Meža darbi un tehnika I Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-17.03.2019
1.1.
Kaļeiņikovs Pēteris
01. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ1038 Mērniecība Bt Lekcija
04.02.2019-17.03.2019
Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
Svika Diana
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
1.1.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-14.04.2019
1.2.
Kaļeiņikovs Pēteris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Vītols Jānis, Markevics Māris, Alksne Inta, Valainis Viktors, Ozola Inta, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
13.30-14.15 MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-04.02.2019-14.04.2019
1.1.
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3018 Meža prečzinība Bp Lab.darbi
1 gr.
04.02.2019-17.03.2019
1.2.
Kaļeiņikovs Pēteris
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

ValoP300 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-25.03.2019-14.04.2019
Svika Diana
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0508(PLK)
G0506(PLK)

Vītols Jānis, Markevics Māris, Alksne Inta, Valainis Viktors, Ozola Inta, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
BūvZ1038 Mērniecība Bt Lab.darbi
1 gr.
18.02.2019-14.04.2019
Silabriedis Gunārs, Brinkmanis-Brimanis Miks
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
Šmits Mareks
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1033 Matemātika II Bv Lekcija
04.02.2019-17.03.2019
Āboltiņš Aivars
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1033 Matemātika II Bv Prakt.darbi
1 gr.
20.03.2019-14.04.2019
Āboltiņš Aivars
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1038 Mērniecība Bt Lab.darbi
1 gr.
18.02.2019-14.04.2019
Silabriedis Gunārs, Brinkmanis-Brimanis Miks
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 MašZ4021 Tehniskā grafika Bt Lekcija
2.ned.-04.02.2019-14.04.2019
Šmits Mareks
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1033 Matemātika II Bv Prakt.darbi
1 gr.
20.03.2019-14.04.2019
Āboltiņš Aivars
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ1015 Meža augsnes Bt Lekcija
25.02.2019-14.04.2019
Vāle Jana
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 LauZ1015 Meža augsnes Bt Lekcija
25.02.2019-14.04.2019
Vāle Jana
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 LauZ1015 Meža augsnes Bt Lekcija
28.02.2019
07.03.2019
Vāle Jana
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2