Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas apakšprog. Eneapg-Energoapgāde
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ener4038 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Kanceviča Liene
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Plūme Imants
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4050 Automātikas pamati Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Laizāns Aigars
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Ener4038 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Kanceviča Liene
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
04.02.2019-03.03.2019
Plūme Imants
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lab.darbi
Eneapg a.prg.
04.03.2019-28.04.2019
Gedzurs Aleksejs
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4050 Automātikas pamati Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Laizāns Aigars
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Ener4038 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Kanceviča Liene
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lab.darbi
Eneapg a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Gedzurs Aleksejs
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4050 Automātikas pamati Bp Lab.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Laizāns Aigars
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4050 Automātikas pamati Bp Prakt.darbi
01.04.2019-28.04.2019
Straume Indulis
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Ener4038 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I Bp Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Kanceviča Liene
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3031 Siltumapgādes sistēmu projektēšana Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4050 Automātikas pamati Bp Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Straume Indulis
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 JurZ2001 Tiesību pamati Bv Prakt.darbi
2.ned.-04.02.2019-28.04.2019
Pūce Alla
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3031 Siltumapgādes sistēmu projektēšana Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
04.02.2019-28.04.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 JurZ2001 Tiesību pamati Bv Prakt.darbi
2.ned.-01.04.2019-28.04.2019
Pūce Alla
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ2001 Tiesību pamati Bv Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
G0402(PLK)

Pūce Alla
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3031 Siltumapgādes sistēmu projektēšana Bp Prakt.darbi
Eneapg a.prg.
04.02.2019-31.03.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
Izvēles kurss
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Berjoza Dainis
137. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
Izvēles kurss
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Berjoza Dainis
137. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
Izvēles kurss
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Birkavs Aivars
137. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5