Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 ETeh4048 Teorētiskā elektrotehnika II Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4048 Teorētiskā elektrotehnika II Bp Prakt.darbi
01.04.2019-28.04.2019
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3028 Siltumzinību teorētiskie pamati II Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2035 Matemātika IV Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Zvirgzdiņa Līga
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
2.ned.-04.02.2019-24.03.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
ETeh4044 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa I Bp Lekcija
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
lekc./pr.d.
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 ETeh4048 Teorētiskā elektrotehnika II Bp Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3028 Siltumzinību teorētiskie pamati II Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
ETeh4044 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa I Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 ETeh4048 Teorētiskā elektrotehnika II Bp Lab.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3028 Siltumzinību teorētiskie pamati II Bp Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3125 Inženierdarba pamati II Bt Lekcija
01.04.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Karlsons Uldis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 Mate2035 Matemātika IV Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
G0413(PLK)

Sergejeva Natālija
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3125 Inženierdarba pamati II Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2035 Matemātika IV Bt Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Zvirgzdiņa Līga
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Mate2035 Matemātika IV Bt Lekcija
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
G0413(PLK)

Sergejeva Natālija
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
lekc./pr.d.
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Ekon4005 Uzņēmējdarbība I Bv Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Zvirgzdiņa Simona
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
Izvēles kurss
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Berjoza Dainis
137. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon4005 Uzņēmējdarbība I Bv Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Zvirgzdiņa Simona
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
Izvēles kurss
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Berjoza Dainis
137. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon4005 Uzņēmējdarbība I Bv Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
lekc./pr.d.
Zvirgzdiņa Simona
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
Izvēles kurss
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Birkavs Aivars
137. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5