Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
Rozentāle Rita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
Rozentāle Rita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Prakt.darbi
04.02.2019-14.04.2019
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Prakt.darbi
04.02.2019-14.04.2019
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ3038 Loģistika Bp Prakt.darbi
04.02.2019-14.04.2019
Rozentāle Rita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Prakt.darbi
04.02.2019-14.04.2019
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3038 Loģistika Bp Prakt.darbi
04.02.2019-14.04.2019
Rozentāle Rita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
04.02.2019-17.02.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
18.02.2019-03.03.2019
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3080 Tirgus analīze un prognozēšana Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
01.04.2019-14.04.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
Mistre Baiba
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
18.02.2019-14.04.2019
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Ekon3116 Uzņēmuma finanšu vadība Bp Prakt.darbi
04.02.2019-14.04.2019
Mistre Baiba
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Prakt.darbi
18.02.2019-14.04.2019
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
lekc./pr.d.
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Ekon2108 Inovācijas vadīšana Bp Lekcija
18.02.2019-14.04.2019
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
199. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
04.02.2019-14.04.2019
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Mate2030 Matemātiskā statistika Bt Prakt.darbi
04.02.2019-17.02.2019
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2