Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas grupas 1g 2g 6-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
France Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
105.aud. pilī
Sivicka Irina
09.30-10.15 JurZ2005 Tiesību pamati A Prakt.darbi
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
France Laura
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
105.aud. pilī
Sivicka Irina
10.30-11.15 VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
105.aud. pilī
Sivicka Irina
11.30-12.15 Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Prakt.darbi
2g, 6-EN gr.
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ2028 Saimniekošanas mācība B Prakt.darbi
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
105.aud. pilī
Sivicka Irina
12.30-13.15 Valo3024 Angļu valoda ekonomistiem III A Prakt.darbi
2g, 6-EN gr.
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
lekc./pr.d.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
lekc./pr.d.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
lekc./sem. 104.telpā
Popluga Dina
14.30-15.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
lekc./pr.d.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
lekc./sem. 104.telpā
Popluga Dina
15.30-16.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
lekc./pr.d.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3095 Bioekonomika II B Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
lekc./sem. 104.telpā
Popluga Dina
16.30-17.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
6-EN gr.
18.02.2019-26.05.2019
lekc./pr.d.
Kelmere Laila
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18