Atpakaļ

G0703 Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem. 11-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Vete4103 Pārtikas toksikoloģija Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Valdovska Anda
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Bērziņš Aivars
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
09.30-10.15 Vete4103 Pārtikas toksikoloģija Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Valdovska Anda
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Bērziņš Aivars
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4103 Pārtikas toksikoloģija Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Valdovska Anda
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
10.30-11.15 Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Terentjeva Margarita
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4040 Pārtikas tirgzinības Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Mičule Gundega
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4103 Pārtikas toksikoloģija Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Valdovska Anda
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
11.30-12.15 Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Terentjeva Margarita
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4040 Pārtikas tirgzinības Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Mičule Gundega
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4103 Pārtikas toksikoloģija Bp Seminārs
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Valdovska Anda
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4040 Pārtikas tirgzinības Bp Seminārs
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Mičule Gundega
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
12.30-13.15 Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Terentjeva Margarita
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4040 Pārtikas tirgzinības Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Mičule Gundega
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4103 Pārtikas toksikoloģija Bp Seminārs
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Valdovska Anda
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4040 Pārtikas tirgzinības Bp Seminārs
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Mičule Gundega
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
13.30-14.15 Vete5005 Veterinārā darba organizācija III Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Mičule Gundega
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete5005 Veterinārā darba organizācija III Bp Seminārs
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Mičule Gundega
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4103 Pārtikas toksikoloģija Bp Seminārs
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Valdovska Anda
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4040 Pārtikas tirgzinības Bp Seminārs
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Mičule Gundega
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
14.30-15.15 Vete5005 Veterinārā darba organizācija III Bp Lekcija
1, 2 gr.
1.ned.-04.09.2017-29.10.2017
Mičule Gundega
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete5005 Veterinārā darba organizācija III Bp Seminārs
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Mičule Gundega
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4103 Pārtikas toksikoloģija Bp Seminārs
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Valdovska Anda
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4040 Pārtikas tirgzinības Bp Seminārs
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Mičule Gundega
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
15.30-16.15 Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
16.30-17.15 Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
17.30-18.15 Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4044 Pārtikas infekcijas Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.2.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
18.30-19.15 Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4074 Pārtikas higiēna un inspekcija II Bp Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.1.
Terentjeva Margarita
A211. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8