Atpakaļ

G0312 Ainavu arhitektūra un plānošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
9-sem.
04.09.2017-12.11.2017 Ainavu arhitektūra II (Prof./petn. prakse)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Arhi4046 Ainavu menedžments II Bp Lekcija
13.11.2017-26.12.2017
Ņitavska Natalija
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi4005 Pētnieciskā darba pamati Bp Lekcija
2.ned.-13.11.2017-17.12.2017
Ziemeļniece Aija, Īle Una
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
13.11.2017-26.12.2017
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Arhi4046 Ainavu menedžments II Bp Lekcija
13.11.2017-26.12.2017
Ņitavska Natalija
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi4005 Pētnieciskā darba pamati Bp Lekcija
13.11.2017-17.12.2017
Ziemeļniece Aija, Īle Una
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi3070 Multidisciplināra ainavas plānošana Bb Lekcija
13.11.2017-26.12.2017
Markova Madara
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi4046 Ainavu menedžments II Bp Lekcija
13.11.2017-26.12.2017
Ņitavska Natalija
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
13.11.2017-26.12.2017
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Arhi4046 Ainavu menedžments II Bp Lekcija
13.11.2017-26.12.2017
Ņitavska Natalija
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi4005 Pētnieciskā darba pamati Bp Prakt.darbi
13.11.2017-17.12.2017
Īle Una, Ziemeļniece Aija
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi3070 Multidisciplināra ainavas plānošana Bb Lekcija
13.11.2017-26.12.2017
Markova Madara
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi4046 Ainavu menedžments II Bp Lekcija
13.11.2017-26.12.2017
Ņitavska Natalija
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Prakt.darbi
13.11.2017-26.12.2017
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Arhi4046 Ainavu menedžments II Bp Lekcija
13.11.2017-26.12.2017
Ņitavska Natalija
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi4005 Pētnieciskā darba pamati Bp Prakt.darbi
13.11.2017-17.12.2017
Īle Una, Ziemeļniece Aija
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi3070 Multidisciplināra ainavas plānošana Bb Lekcija
13.11.2017-26.12.2017
Markova Madara
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi4046 Ainavu menedžments II Bp Lekcija
13.11.2017-26.12.2017
Ņitavska Natalija
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
13.11.2017-26.12.2017
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Arhi3070 Multidisciplināra ainavas plānošana Bb Prakt.darbi
13.11.2017-26.12.2017
Markova Madara
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
Arhi4046 Ainavu menedžments II Bp Lekcija
13.11.2017-26.12.2017
Ņitavska Natalija
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
1.ned.-13.11.2017-26.12.2017
Lagzdiņš Ainis
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Arhi3070 Multidisciplināra ainavas plānošana Bb Prakt.darbi
13.11.2017-26.12.2017
Markova Madara
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
14.30-15.15 Arhi3070 Multidisciplināra ainavas plānošana Bb Prakt.darbi
1.ned.-13.11.2017-26.12.2017
Markova Madara
zāle. aud. (. stāvs), VBF, Rīgas iela 22
JurZ4009 Zemes likumdošana Bp Lekcija
13.11.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 JurZ4009 Zemes likumdošana Bp Prakt.darbi
13.11.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 JurZ4009 Zemes likumdošana Bp Prakt.darbi
1.ned.-13.11.2017-26.12.2017
Bērziņa Maija
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19