Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ4072 Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
04.09.2017-29.10.2017
Vanaga Lita
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 Ekon3040 Finanses un kredīts Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Apsīte Evita
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ4072 Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
04.09.2017-29.10.2017
Vanaga Lita
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 Ekon3040 Finanses un kredīts Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Apsīte Evita
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ4072 Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
04.09.2017-29.10.2017
Vanaga Lita
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 MežZ4072 Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Vanaga Lita
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon3040 Finanses un kredīts Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Apsīte Evita
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Prakt.darbi
04.09.2017-29.10.2017
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ4072 Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
04.09.2017-29.10.2017
Vanaga Lita
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 MežZ4072 Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Vanaga Lita
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon3040 Finanses un kredīts Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Apsīte Evita
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 MežZ4072 Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Vanaga Lita
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 MežZ4072 Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
Vanaga Lita
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MašZ4043 Datorprojektēšana Bb Lab.darbi
Izvēles kurss (kontaktnodarbība)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Nulle Imants
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3040 Finanses un kredīts Bt Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Apsīte Evita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 MežZ4072 Uzņēmējdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
Vanaga Lita
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MašZ4043 Datorprojektēšana Bb Lab.darbi
Izvēles kurss (kontaktnodarbība)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Nulle Imants
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3040 Finanses un kredīts Bt Lekcija
04.09.2017-29.10.2017
Apsīte Evita
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0412(PLK)
G0311(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0412(PLK)
G0311(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5