Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Visas apakšprog. Bizvad-Biznesa vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Seminārs
25.11.2017
Jurgena Ināra
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
11.11.2017
Gulbe Ingūna
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
07.10.2017
Jurgena Ināra
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Seminārs
28.10.2017
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Seminārs
25.11.2017
Jurgena Ināra
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Eksāmens
02.12.2017
Jurgena Ināra
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
23.09.2017
Dobele Madara
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
14.10.2017
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
04.11.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
30.09.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
21.10.2017
Dāboliņa Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
11.11.2017
Gulbe Ingūna
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
07.10.2017
Jurgena Ināra
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Seminārs
28.10.2017
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Seminārs
25.11.2017
Jurgena Ināra
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Eksāmens
02.12.2017
Jurgena Ināra
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
23.09.2017
Dobele Madara
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Seminārs
14.10.2017
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
04.11.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
30.09.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
21.10.2017
Dāboliņa Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
11.11.2017
Gulbe Ingūna
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Seminārs
28.10.2017
Jurgena Ināra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Seminārs
25.11.2017
Jurgena Ināra
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
23.09.2017
Dobele Madara
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Seminārs
14.10.2017
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
04.11.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
30.09.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
07.10.2017
Dāboliņa Jolanta
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
21.10.2017
Dāboliņa Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
11.11.2017
Gulbe Ingūna
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Seminārs
25.11.2017
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
23.09.2017
Dobele Madara
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Ieskaite ar atzīmi
14.10.2017
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Seminārs
28.10.2017
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
04.11.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
30.09.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
07.10.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
21.10.2017
Dāboliņa Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
03.11.2017
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
17.11.2017
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
22.09.2017
Dāboliņa Jolanta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
20.10.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
29.09.2017
27.10.2017
Belte Agnese
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Seminārs
06.10.2017
13.10.2017
Belte Agnese
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
11.11.2017
Gulbe Ingūna
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Seminārs
25.11.2017
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Seminārs
21.10.2017
Jurgena Ināra
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
23.09.2017
Dobele Madara
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Seminārs
30.09.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
14.10.2017
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Seminārs
28.10.2017
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Seminārs
04.11.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
07.10.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
03.11.2017
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
17.11.2017
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
22.09.2017
Dāboliņa Jolanta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
20.10.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
29.09.2017
27.10.2017
Belte Agnese
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Seminārs
06.10.2017
13.10.2017
Belte Agnese
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
11.11.2017
Gulbe Ingūna
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Seminārs
25.11.2017
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Seminārs
21.10.2017
Jurgena Ināra
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Seminārs
30.09.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
14.10.2017
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Seminārs
28.10.2017
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Seminārs
04.11.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.09.2017
Dāboliņa Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
07.10.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Seminārs
03.11.2017
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
22.09.2017
Dāboliņa Jolanta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
20.10.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
29.09.2017
27.10.2017
Belte Agnese
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Seminārs
06.10.2017
13.10.2017
Belte Agnese
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
17.11.2017
Jurgena Ināra
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Seminārs
25.11.2017
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Seminārs
21.10.2017
Jurgena Ināra
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Seminārs
30.09.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
07.10.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
14.10.2017
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Seminārs
28.10.2017
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Ieskaite ar atzīmi
04.11.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.09.2017
Dāboliņa Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Seminārs
03.11.2017
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Ieskaite ar atzīmi
01.12.2017
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
13.10.2017
Jurgena Ināra
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
22.09.2017
Dāboliņa Jolanta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
20.10.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
29.09.2017
27.10.2017
Belte Agnese
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Seminārs
06.10.2017
Belte Agnese
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Seminārs
10.11.2017
Belte Agnese
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Seminārs
17.11.2017
Belte Agnese
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Seminārs
25.11.2017
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Seminārs
21.10.2017
Jurgena Ināra
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Seminārs
30.09.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
07.10.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
14.10.2017
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Seminārs
28.10.2017
Dobele Madara
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.09.2017
Dāboliņa Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Ieskaite ar atzīmi
01.12.2017
Gulbe Ingūna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
22.09.2017
Jurgena Ināra
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
13.10.2017
Jurgena Ināra
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
20.10.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Seminārs
03.11.2017
Dobele Madara
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
29.09.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
06.10.2017
Dāboliņa Jolanta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
27.10.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Seminārs
10.11.2017
Belte Agnese
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Seminārs
17.11.2017
Belte Agnese
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Seminārs
21.10.2017
Jurgena Ināra
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Seminārs
30.09.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
23.09.2017
Dāboliņa Jolanta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
22.09.2017
Jurgena Ināra
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
13.10.2017
Jurgena Ināra
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
20.10.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Seminārs
03.11.2017
Dobele Madara
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
29.09.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
06.10.2017
Dāboliņa Jolanta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Eksāmens
Bizvad a.prg.
27.10.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Seminārs
10.11.2017
Belte Agnese
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Eksāmens
17.11.2017
Belte Agnese
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
22.09.2017
Jurgena Ināra
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4070 Projektu vadīšana Bp Lekcija
13.10.2017
Jurgena Ināra
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
20.10.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Seminārs
03.11.2017
Dobele Madara
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
29.09.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
06.10.2017
Dāboliņa Jolanta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Seminārs
10.11.2017
Belte Agnese
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Eksāmens
17.11.2017
Belte Agnese
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Lekcija
20.10.2017
Dobele Madara
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3042 Konkurētspēja uzņēmējdarbībā Bp Seminārs
03.11.2017
Dobele Madara
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Seminārs
Bizvad a.prg.
29.09.2017
Dāboliņa Jolanta
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4067 Ražošanas procesu organizācija Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
06.10.2017
Dāboliņa Jolanta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Seminārs
10.11.2017
Belte Agnese
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18