Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. Bizvad-Biznesa vadība LTvad-Lauku tūrisma vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0105(PLK)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
04.09.2017-12.11.2017
Tetere Vineta
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ3017 Komandas menedžments Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
G0105(PLK)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Auziņa Anita
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
18.10.2017
25.10.2017
Tetere Vineta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
04.09.2017-15.10.2017
Tetere Vineta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Jurgena Ināra
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Prakt.darbi
Bizvad a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Auziņa Anita
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
04.09.2017-12.11.2017
Tetere Vineta
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
04.09.2017-10.12.2017
Jurgena Ināra
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Prakt.darbi
11.12.2017-26.12.2017
Jurgena Ināra
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Prakt.darbi
Bizvad a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Auziņa Anita
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Belte Agnese
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Jurgena Ināra
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4073 Saimnieciskās darbības analīze Bp Prakt.darbi
Bizvad a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Auziņa Anita
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Belte Agnese
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Belte Agnese
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
04.09.2017-12.11.2017
Tetere Vineta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
04.09.2017-12.11.2017
Tetere Vineta
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 VadZ3006 Sabiedrisko attiecību pamati Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0807(PLK)
G0507(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ4081 Pasākumu vadība Bb, Bp Lekcija
LTvad a.prg.
04.09.2017-26.11.2017
Izvēles kurss
G0105(PLK)

Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4081 Pasākumu vadība Bb, Bp Prakt.darbi
LTvad a.prg.
27.11.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0105(PLK)

Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ3006 Sabiedrisko attiecību pamati Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0807(PLK)
G0507(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ4081 Pasākumu vadība Bb, Bp Prakt.darbi
LTvad a.prg.
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0105(PLK)

Jankova Līga
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18