Atpakaļ

G0703 Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem. 11-sem.
Visas grupas 1 2 4-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Vete4105 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I Bt Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kovaļčuka Līga, Čerņevskis Rihards
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1.
Stankeviča Dace
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.1., 1.1.2. gr. 15 ned
Baltkājs Jānis, Ilgažs Agris
B106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4110 Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.1., 1.2.2.gr.
Mālniece Aija, Vekšins Armands
A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.1.gr., 1.1.2.gr.
Bērziņa Dace, Stankeviča Dace
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Lekcija
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Zirnītis Agris
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Dace
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.2.
Stankeviča Dace
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
1.2.2.gr.
Liepa Kristīne
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete5007 Sensoro sistēmu fizioloģija Bb Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
7.sem.1.2.2.gr.
Gatiņa Linda
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete5007 Sensoro sistēmu fizioloģija Bb Lekcija
4-EN gr.
30.10.2017-26.12.2017
Gatiņa Linda
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
09.30-10.15 Vete4105 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I Bt Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Čerņevskis Rihards, Kovaļčuka Līga
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lekcija
4-EN gr.
04.09.2017-29.10.2017
Derbakova Alīna
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Lekcija
4-EN gr.
30.10.2017-26.12.2017
Liepa Kristīne
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1.
Stankeviča Dace
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.1., 1.1.2. gr. 15 ned
Baltkājs Jānis, Ilgažs Agris
B106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4110 Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.1., 1.2.2.gr.
Mālniece Aija, Vekšins Armands
A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4104 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III Bt Lekcija
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Freiberga Anete
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.1.gr., 1.1.2.gr.
Bērziņa Dace, Stankeviča Dace
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4105 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I Bt Seminārs
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kovaļčuka Līga, Čerņevskis Rihards
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Lekcija
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Zirnītis Agris
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Dace
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.2.
Stankeviča Dace
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
1.2.2.gr.
Liepa Kristīne
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete5007 Sensoro sistēmu fizioloģija Bb Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
7.sem.1.2.2.gr.
Gatiņa Linda
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete5007 Sensoro sistēmu fizioloģija Bb Lekcija
4-EN gr.
30.10.2017-26.12.2017
Gatiņa Linda
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
10.30-11.15 Vete4105 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I Bt Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kovaļčuka Līga, Čerņevskis Rihards
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lekcija
4-EN gr.
04.09.2017-29.10.2017
Derbakova Alīna
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Lekcija
4-EN gr.
30.10.2017-26.12.2017
Liepa Kristīne
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.1., 1.1.2. gr. 15 ned
Baltkājs Jānis, Ilgažs Agris
B106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4104 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III Bt Seminārs
4-EN gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Freiberga Anete
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4105 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I Bt Seminārs
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kovaļčuka Līga, Čerņevskis Rihards
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.1., 1.1.2.gr.
Bērziņa Dace, Stankeviča Dace
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.2.gr. 7 ned
Derbakova Alīna
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
1.2.1.gr.
Liepa Kristīne
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Dace
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4110 Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Dūrītis Ilmārs
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete5007 Sensoro sistēmu fizioloģija Bb Lab.darbi
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
7.sem.1.2.2.gr.
Gatiņa Linda, Ilgaža Aija
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete5007 Sensoro sistēmu fizioloģija Bb Lab.darbi
4-EN gr.
30.10.2017-26.12.2017
Gatiņa Linda
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
11.30-12.15 Vete4105 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I Bt Lekcija
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kovaļčuka Līga, Čerņevskis Rihards
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Dace, Stankeviča Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4105 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I Bt Seminārs
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kovaļčuka Līga, Čerņevskis Rihards
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lab.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-29.10.2017
7 ned
Derbakova Alīna
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.2.gr. 15 ned
Baltkājs Jānis, Ilgažs Agris
B106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.10.2017-26.12.2017
Liepa Kristīne
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1. 15 ned
Baltkājs Jānis
B106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4105 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I Bt Seminārs
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Čerņevskis Rihards, Kovaļčuka Līga
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.1., 1.1.2.gr.
Bērziņa Dace, Stankeviča Dace
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.2.gr. 7 ned
Derbakova Alīna
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
1.2.1.gr.
Liepa Kristīne
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.1., 1.1.2.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1.
Stankeviča Dace
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Dace
A302. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.2.gr. 7 ned
Gatiņa Linda
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
1.2.2.gr.
Liepa Kristīne
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete5007 Sensoro sistēmu fizioloģija Bb Lab.darbi
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
7.sem.1.2.2.gr.
Gatiņa Linda, Ilgaža Aija
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete5007 Sensoro sistēmu fizioloģija Bb Lab.darbi
4-EN gr.
30.10.2017-26.12.2017
Gatiņa Linda
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
12.30-13.15 Vete4105 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I Bt Lekcija
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kovaļčuka Līga, Čerņevskis Rihards
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Dace, Stankeviča Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4105 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I Bt Seminārs
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kovaļčuka Līga, Čerņevskis Rihards
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lab.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-29.10.2017
7 ned
Derbakova Alīna
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.2.gr. 15 ned
Baltkājs Jānis, Ilgažs Agris
B106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.10.2017-26.12.2017
Liepa Kristīne
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1. 15 ned
Baltkājs Jānis
B106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4105 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I Bt Seminārs
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kovaļčuka Līga, Čerņevskis Rihards
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.2.gr. 7 ned
Derbakova Alīna
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
1.2.1.gr.
Liepa Kristīne
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4110 Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.1.,1.1.2.gr.
Mālniece Aija, Vekšins Armands
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4110 Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I Bp Lekcija
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Ansonska Santa, Dūrītis Ilmārs
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.1., 1.1.2.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1.
Stankeviča Dace
A307. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.2.gr. 7 ned
Gatiņa Linda
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.10.2017-26.12.2017
2.2.gr.
Liepa Kristīne
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.1.gr. 7 ned
Gatiņa Linda
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-03.12.2017
1.2.1., 1.2.2.gr.
Pierhuroviča Anna, Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Lekcija
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Baltkājs Jānis
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
1.1.1.gr.
Liepa Kristīne
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
13.30-14.15 Vete4105 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I Bt Lekcija
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kovaļčuka Līga, Čerņevskis Rihards
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Valdovska Anda
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4105 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I Bt Seminārs
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kovaļčuka Līga, Čerņevskis Rihards
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lab.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-29.10.2017
7 ned
Derbakova Alīna
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.2.gr. 15 ned
Baltkājs Jānis, Ilgažs Agris
B106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
30.10.2017-26.12.2017
Liepa Kristīne
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1. 15 ned
Baltkājs Jānis
B106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4105 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I Bt Seminārs
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kovaļčuka Līga, Čerņevskis Rihards
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1., 2.2.gr.
Pierhuroviča Anna, Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.1., 1.2.2.gr. 15 ned
Baltkājs Jānis, Ilgažs Agris
B106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4110 Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.1.,1.1.2.gr.
Mālniece Aija, Vekšins Armands
A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.1.1., 1.1.2.
Pierhuroviča Anna
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.1., 1.2.2.gr.
Bērziņa Dace, Stankeviča Dace
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.2.gr. 7 ned
Gatiņa Linda
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.10.2017-26.12.2017
2.2.gr.
Liepa Kristīne
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.1.gr. 7 ned
Gatiņa Linda
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-03.12.2017
1.2.1., 1.2.2.gr.
Pierhuroviča Anna, Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
15 ned
Baltkājs Jānis
B106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
1.1.1.gr.
Liepa Kristīne
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
14.30-15.15 Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Lekcija
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Valdovska Anda
F103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4110 Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Ansonska Santa
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Baltkājs Jānis, Ilgažs Agris
B100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4105 Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I Bt Seminārs
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Kovaļčuka Līga, Čerņevskis Rihards
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1., 2.2.gr.
Pierhuroviča Anna, Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.1., 1.2.2.gr. 15 ned
Baltkājs Jānis, Ilgažs Agris
B106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
1.1.2.gr.
Liepa Kristīne
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.1., 1.2.2.gr.
Bērziņa Dace, Stankeviča Dace
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.10.2017-26.12.2017
2.2.gr.
Liepa Kristīne
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lab.darbi
1 gr.
04.09.2017-29.10.2017
1.1.gr. 7 ned
Gatiņa Linda
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-03.12.2017
1.2.1., 1.2.2.gr.
Pierhuroviča Anna, Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
15 ned
Baltkājs Jānis
B106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
1.1.1.gr.
Liepa Kristīne
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
15.30-16.15 Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Lekcija
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņa Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4104 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III Bt Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Freiberga Anete, Drevinska Kristīne
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4110 Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Ansonska Santa
B107. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Derbakova Alīna
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Lekcija
1, 2 gr.
30.10.2017-24.12.2017
Liepa Kristīne
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1., 2.2.gr.
Pierhuroviča Anna, Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.1., 1.2.2.gr. 15 ned
Baltkājs Jānis, Ilgažs Agris
B106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
1.1.2.gr.
Liepa Kristīne
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.1., 1.2.2.gr.
Bērziņa Dace, Stankeviča Dace
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4110 Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1., 2.2.gr.
Mālniece Aija, Vekšins Armands
A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.1.gr. 7 ned
Gatiņa Linda
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4112 Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I Bp Prakt.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
15 ned
Baltkājs Jānis
B106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.10.2017-26.12.2017
2.1.gr.

F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
16.30-16.15 Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
1.2.1., 1.2.2.gr.
Bērziņa Dace, Stankeviča Dace
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
16.30-17.15 Vete4104 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III Bt Seminārs
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Freiberga Anete, Drevinska Kristīne
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4104 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III Bt Seminārs
2 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Freiberga Anete, Drevinska Kristīne
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lekcija
1, 2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
Derbakova Alīna
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Lekcija
1, 2 gr.
30.10.2017-24.12.2017
Liepa Kristīne
F101. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.2.
Stankeviča Dace
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.10.2017-26.12.2017
1.1.2.gr.
Liepa Kristīne
F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete3025 Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
04.09.2017-26.12.2017
Zirnītis Agris
D115. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4110 Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.1., 2.2.gr.
Mālniece Aija, Vekšins Armands
A113. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8, A109. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.1.gr. 7 ned
Gatiņa Linda
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.10.2017-26.12.2017
2.1.gr.

F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
17.30-18.15 Vete3020 Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I Bp Prakt.darbi
2 gr.
04.09.2017-26.12.2017
2.2.
Stankeviča Dace
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4037 Vispārīgā patoloģija II Bt Lab.darbi
2 gr.
04.09.2017-29.10.2017
2.1.gr. 7 ned
Gatiņa Linda
D102. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2017 Dzīvnieku, vides higiēna II Bt Prakt.darbi
2 gr.
30.10.2017-26.12.2017
2.1.gr.

F210. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8