Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
11.09.2017-26.12.2017
1.1.
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ4078 Mežierīcība Bp Lekcija
04.09.2017-30.09.2017
Seļezņovs Antons
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 MežZ3075 Meža infrastruktūra II Bp Lekcija
Millers Mareks
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lekcija
2.ned.-30.10.2017-24.12.2017
Koroļova Jeļena
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ4078 Mežierīcība Bp Prakt.darbi
04.09.2017-30.09.2017
Seļezņovs Antons
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 MežZ3075 Meža infrastruktūra II Bp Prakt.darbi
2.ned.
Millers Mareks
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3075 Meža infrastruktūra II Bp Lekcija
1.ned.
Millers Mareks
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Lekcija
G0506(PLK)

Eglīte Aija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ2030 Tiesību pamati un komercdarbības likumi Bv Lekcija
Pūce Alla
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Prakt.darbi
1.ned.
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Prakt.darbi
1.ned.
Jesemčika Anna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Prakt.darbi
2.ned.
Eglīte Aija
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ2030 Tiesību pamati un komercdarbības likumi Bv Prakt.darbi
Pūce Alla
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Lekcija
G0506(PLK)

Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Lekcija
G0506(PLK)

Jesemčika Anna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
1.2.
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Lekcija
1.ned.
G0506(PLK)

Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
1.ned.
1.2.
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 MašZ4043 Datorprojektēšana Bb Lab.darbi
Izvēles kurss (kontaktnodarbība)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Nulle Imants
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MežZ4078 Mežierīcība Bp Lekcija
02.10.2017-24.12.2017
Seļezņovs Antons
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 MašZ4043 Datorprojektēšana Bb Lab.darbi
Izvēles kurss (kontaktnodarbība)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Nulle Imants
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MežZ4078 Mežierīcība Bp Prakt.darbi
02.10.2017-24.12.2017
Seļezņovs Antons
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 VadZ3006 Sabiedrisko attiecību pamati Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0807(PLK)
G0112(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0412(PLK)
G0311(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MežZ3060 Kokrūpniecības loģistika Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0508(PLK)

Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
17.30-18.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0412(PLK)
G0311(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3006 Sabiedrisko attiecību pamati Bb Prakt.darbi
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0807(PLK)
G0112(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ3060 Kokrūpniecības loģistika Bb Lekcija
04.09.2017-15.10.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)

Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ3060 Kokrūpniecības loģistika Bb Prakt.darbi
16.10.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)

Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41