Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
11.09.2017-26.12.2017
1.1.
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ4078 Mežierīcība Bp Lekcija
04.09.2017-30.09.2017
Seļezņovs Antons
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 MežZ3075 Meža infrastruktūra II Bp Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Millers Mareks
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lekcija
2.ned.-30.10.2017-24.12.2017
Koroļova Jeļena
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Koroļova Jeļena
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ4078 Mežierīcība Bp Prakt.darbi
04.09.2017-30.09.2017
Seļezņovs Antons
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 MežZ3075 Meža infrastruktūra II Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Millers Mareks
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3075 Meža infrastruktūra II Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Millers Mareks
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0506(PLK)

Eglīte Aija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ2030 Tiesību pamati un komercdarbības likumi Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Pūce Alla
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Eglīte Aija
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Jesemčika Anna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ2030 Tiesību pamati un komercdarbības likumi Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Pūce Alla
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0506(PLK)

Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0506(PLK)

Jesemčika Anna
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
G0506(PLK)

Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
InfT3030 Operāciju pētīšanas metodes Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Koroļova Jeļena
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 MašZ4043 Datorprojektēšana Bb Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss (kontaktnodarbība)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Nulle Imants
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MežZ4078 Mežierīcība Bp Lekcija
02.10.2017-24.12.2017
Seļezņovs Antons
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 MašZ4043 Datorprojektēšana Bb Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss (kontaktnodarbība)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Nulle Imants
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MežZ4078 Mežierīcība Bp Prakt.darbi
02.10.2017-24.12.2017
Seļezņovs Antons
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0412(PLK)
G0311(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3006 Sabiedrisko attiecību pamati Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0807(PLK)
G0112(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ3060 Kokrūpniecības loģistika Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)

Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
17.30-18.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0412(PLK)
G0311(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3006 Sabiedrisko attiecību pamati Bb Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0807(PLK)
G0112(PLK)

Miltoviča Baiba
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ3060 Kokrūpniecības loģistika Bb Lekcija
04.09.2017-15.10.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)

Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41

MežZ3060 Kokrūpniecības loģistika Bb Prakt.darbi
16.10.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)

Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41