Atpakaļ

G0414 Profesionālās izglītības skolotājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PedaP108 Skolotāja darbs Bn Prakt.darbi
20.09.2017
Andersone-Penčuka Inga
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Prakt.darbi
19.09.2017
Andersone-Penčuka Inga
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP108 Skolotāja darbs Bn Prakt.darbi
20.09.2017
Andersone-Penčuka Inga
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
21.09.2017
Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
22.09.2017
Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
10.30-11.15 Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Prakt.darbi
19.09.2017
Andersone-Penčuka Inga
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP108 Skolotāja darbs Bn Prakt.darbi
20.09.2017
Andersone-Penčuka Inga
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
21.09.2017
Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
22.09.2017
Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
11.30-12.15 Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Prakt.darbi
19.09.2017
Andersone-Penčuka Inga
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP108 Skolotāja darbs Bn Prakt.darbi
20.09.2017
Andersone-Penčuka Inga
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
21.09.2017
Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
22.09.2017
Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
12.30-13.15 Peda3027 Darba tirgus un arodizglītība Bv Lekcija
18.09.2017
Soika Inita
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Prakt.darbi
19.09.2017
Andersone-Penčuka Inga
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PedaP108 Skolotāja darbs Bn Prakt.darbi
20.09.2017
Andersone-Penčuka Inga
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
21.09.2017
Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
22.09.2017
Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
13.30-14.15 Peda3027 Darba tirgus un arodizglītība Bv Lekcija
18.09.2017
Soika Inita
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
19.09.2017
Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
Peda3027 Darba tirgus un arodizglītība Bv Prakt.darbi
20.09.2017
Soika Inita
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Peda3027 Darba tirgus un arodizglītība Bv Lekcija
18.09.2017
Soika Inita
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
19.09.2017
Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
Peda3027 Darba tirgus un arodizglītība Bv Prakt.darbi
20.09.2017
Soika Inita
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
18.09.2017
Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem.
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
19.09.2017
Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
Peda3027 Darba tirgus un arodizglītība Bv Prakt.darbi
20.09.2017
Soika Inita
431. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5