Atpakaļ

G0414 Profesionālās izglītības skolotājs Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
09.30-10.15 PedaP108 Skolotāja darbs Bn Ieskaite ar atzīmi
14.11.2017
2.sesija
Andersone-Penčuka Inga
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3027 Darba tirgus un arodizglītība Bv Ieskaite ar atzīmi
15.11.2017
2.sesija
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
16.11.2017
2.sesija. Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
17.11.2017
2.sesija. Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
10.30-11.15 PedaP108 Skolotāja darbs Bn Ieskaite ar atzīmi
14.11.2017
2.sesija
Andersone-Penčuka Inga
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3027 Darba tirgus un arodizglītība Bv Ieskaite ar atzīmi
15.11.2017
2.sesija
Soika Inita
509. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
16.11.2017
2.sesija. Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
17.11.2017
2.sesija. Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
11.30-12.15 PedaP108 Skolotāja darbs Bn Ieskaite ar atzīmi
14.11.2017
2.sesija
Andersone-Penčuka Inga
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
15.11.2017
2.sesija. Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem.
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
16.11.2017
2.sesija. Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
17.11.2017
2.sesija. Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
12.30-13.15 Peda3027 Darba tirgus un arodizglītība Bv Lekcija
13.11.2017
2.sesija
Soika Inita
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
15.11.2017
2.sesija. Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem.
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
16.11.2017
2.sesija. Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
13.30-14.15 Peda3027 Darba tirgus un arodizglītība Bv Lekcija
13.11.2017
2.sesija
Soika Inita
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Prakt.darbi
14.11.2017
2.sesija. Kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšana.
Andersone-Penčuka Inga
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
13.11.2017
2.sesija. Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Prakt.darbi
14.11.2017
2.sesija. Kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšana.
Andersone-Penčuka Inga
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
18.09.2017
Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem.


Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Konsultācija
13.11.2017
2.sesija. Individuālas konsultācijas pie darba vadītājiem
Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Prakt.darbi
14.11.2017
2.sesija. Kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšana.
Andersone-Penčuka Inga
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Prakt.darbi
14.11.2017
2.sesija. Kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšana.
Andersone-Penčuka Inga
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Peda4037 Kvalifikācijas darbs Bn Prakt.darbi
14.11.2017
2.sesija. Kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšana.
Andersone-Penčuka Inga
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5