Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. Eneapg-Energoapgāde Eneeko-Energoekonomika
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 ETel3015 Lietišķā elektronika un sakaru tehnika I Bp Lekcija
Osadčuks Vitālijs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3122 Grāmatvedība un finanses Bp Lekcija
Eneeko a.prg.
02.10.2017-15.10.2017
19.10.2017
Svarinska Anastasija
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3122 Grāmatvedība un finanses Bp Prakt.darbi
Eneeko a.prg.
18.09.2017-01.10.2017
Kreicberga Anita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3122 Grāmatvedība un finanses Bp Lekcija
Eneeko a.prg.
07.09.2017
14.09.2017
Kreicberga Anita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ETeh4051 Pārejas procesi un relejaizsardzība Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
Gedzurs Aleksejs
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3122 Grāmatvedība un finanses Bp Prakt.darbi
Eneeko a.prg.
23.10.2017-26.12.2017
Svarinska Anastasija
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 ETeh4052 Elektrotehniskie materiāli Bp Lekcija
Plūme Imants
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETel3015 Lietišķā elektronika un sakaru tehnika I Bp Lab.darbi
Osadčuks Vitālijs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3122 Grāmatvedība un finanses Bp Lekcija
Eneeko a.prg.
02.10.2017-15.10.2017
Svarinska Anastasija
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3122 Grāmatvedība un finanses Bp Prakt.darbi
Eneeko a.prg.
18.09.2017-01.10.2017
Kreicberga Anita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3122 Grāmatvedība un finanses Bp Lekcija
Eneeko a.prg.
07.09.2017
Kreicberga Anita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3122 Grāmatvedība un finanses Bp Prakt.darbi
Eneeko a.prg.
14.09.2017
Kreicberga Anita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ETeh4051 Pārejas procesi un relejaizsardzība Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
Gedzurs Aleksejs
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3122 Grāmatvedība un finanses Bp Prakt.darbi
Eneeko a.prg.
19.10.2017
23.10.2017-26.12.2017
Svarinska Anastasija
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 ETeh4052 Elektrotehniskie materiāli Bp Lekcija
1.ned.
Plūme Imants
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4052 Elektrotehniskie materiāli Bp Lab.darbi
2.ned.
1.1.
Plūme Imants
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon2069 Tirgzinība Bp Lekcija
Eneeko a.prg.
2.ned.
Grīnberga-Zālīte Gunta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ETeh4051 Pārejas procesi un relejaizsardzība Bp Prakt.darbi
Eneapg a.prg.
Gedzurs Aleksejs
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon2069 Tirgzinība Bp Prakt.darbi
Eneeko a.prg.
1.ned.
Grīnberga-Zālīte Gunta
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Lekcija
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Lekcija
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener4003 Elektroapgāde un tarifi Bp Lekcija
Straume Indulis
321. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Prakt.darbi
2.ned.
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4045 Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II Bp Lab.darbi
1.ned.
Moskvins Genādijs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3018 Siltumapgādes avoti Bp Prakt.darbi
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener4003 Elektroapgāde un tarifi Bp Prakt.darbi
Straume Indulis
321. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 ETeh4052 Elektrotehniskie materiāli Bp Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Plūme Imants
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 MašZ4043 Datorprojektēšana Bb Lab.darbi
Izvēles kurss (kontaktnodarbība)
G0508(PLK)
G0402(PLK)
G0507(PLK)

Nulle Imants
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ2005 Vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
Urtāne Rasma
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 MašZ4043 Datorprojektēšana Bb Lab.darbi
Izvēles kurss (kontaktnodarbība)
G0508(PLK)
G0402(PLK)
G0507(PLK)

Nulle Imants
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ2005 Vadīšanas pamati Bv Lekcija
G0402(PLK)

Urtāne Rasma
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ4122 Pamati darbā ar AutoCAD Bb Lekcija
Izvēles kurss, kontaktnodarbība
G0418(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Dukulis Ilmārs
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4122 Pamati darbā ar AutoCAD Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss, kontaktnodarbība
G0418(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Dukulis Ilmārs
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 TraZ2002 Automobiļa droša vadīšana Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0703(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Bolšteins Juris
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ3018 Loģistikas pamati Bb Lekcija
Izvēles kurss, kontaktnodarbība
G0402(PLK)

Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 TraZ2002 Automobiļa droša vadīšana Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0703(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Bolšteins Juris
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ3018 Loģistikas pamati Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss, kontaktnodarbība
G0402(PLK)

Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
19.30-20.15 TraZ2002 Automobiļa droša vadīšana Bb Prakt.darbi
1.ned.
Izvēles kurss
G0703(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Bolšteins Juris
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5