Atpakaļ

G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. Auto-Autotransports LsTeh-Lauksaimniecības tehnika
Visas grupas 1 3
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 TraZ4056 Spēkratu uzbūve B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4056 Hidraulika un hidropiedziņa II A Lab.darbi
3 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Kronbergs Ēriks
426. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4056 Hidraulika un hidropiedziņa II A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Kronbergs Ēriks
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3016 Mašīnu elementi I A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0413(PLK)

Gailis Māris
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3162 Materiālu pretestība II A Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-30.10.2017-26.12.2017
Nulle Imants
111. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MašZ4053 Mašīnu dinamika I A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Kronbergs Ēriks
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3162 Materiālu pretestība II A Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Kaķītis Aivars
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3016 Mašīnu elementi I A Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
G0413(PLK)

Gailis Māris
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3016 Mašīnu elementi I A Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3162 Materiālu pretestība II A Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-30.10.2017-26.12.2017
Nulle Imants
111. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 TraZ4025 Autoelektroiekārtas B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4250 Spēkrati I B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3162 Materiālu pretestība II A Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Kaķītis Aivars
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4056 Hidraulika un hidropiedziņa II A Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Kronbergs Ēriks
426. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3162 Materiālu pretestība II A Lab.darbi
3 gr.
2.ned.-30.10.2017-26.12.2017
Nulle Imants
111. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4053 Mašīnu dinamika I A Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Šmits Mareks
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 TraZ4025 Autoelektroiekārtas B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ4025 Autoelektroiekārtas B Lab.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Galiņš Ainārs
248. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4250 Spēkrati I B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4250 Spēkrati I B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3162 Materiālu pretestība II A Lab.darbi
3 gr.
2.ned.-30.10.2017-26.12.2017
Nulle Imants
111. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4056 Hidraulika un hidropiedziņa II A Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Šmits Mareks
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 LauZ4250 Spēkrati I B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4056 Spēkratu uzbūve B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4058 Autoceļi un satiksmes vadība I B Lekcija
Auto a.prg.
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Šmigins Ruslans
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4234 Lopkopības tehnoloģija B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Priekulis Juris
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 TraZ4056 Spēkratu uzbūve B Prakt.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3016 Mašīnu elementi I A Lab.darbi
3 gr.
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Gailis Māris
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2038 Agronomijas pamati I B Lekcija
LsTeh a.prg.
3 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņš Andris
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

TraZ4056 Spēkratu uzbūve B Lab.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ4058 Autoceļi un satiksmes vadība I B Prakt.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Šmigins Ruslans
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4234 Lopkopības tehnoloģija B Prakt.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Priekulis Juris
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 LauZ4206 Graudu kaltēšana un glabāšana C Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0215(PLK)

Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4206 Graudu kaltēšana un glabāšana C Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0215(PLK)

Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4043 Datorprojektēšana C Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss (kontaktnodarbība)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0507(PLK)

Nulle Imants
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2038 Agronomijas pamati I B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņš Andris
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

TraZ4056 Spēkratu uzbūve B Lab.darbi
Auto a.prg.
1 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Birkavs Aivars
225. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 LauZ4206 Graudu kaltēšana un glabāšana C Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0215(PLK)

Palabinskis Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ4043 Datorprojektēšana C Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss (kontaktnodarbība)
G0508(PLK)
G0412(PLK)
G0507(PLK)

Nulle Imants
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2038 Agronomijas pamati I B Lab.darbi
LsTeh a.prg.
3 gr.
04.09.2017-26.12.2017
Bērziņš Andris
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4122 Pamati darbā ar AutoCAD C Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss, kontaktnodarbība
G0412(PLK)
G0418(PLK)
G0413(PLK)

Dukulis Ilmārs
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Ener3025 Bioenerģētika C Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0412(PLK)
G0311(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4122 Pamati darbā ar AutoCAD C Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss, kontaktnodarbība
G0418(PLK)
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Dukulis Ilmārs
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Ener3025 Bioenerģētika C Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0412(PLK)
G0311(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ2002 Automobiļa droša vadīšana C Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0703(PLK)
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Bolšteins Juris
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3133 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas C Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss, kontaktnodarbība
G0413(PLK)

Gailis Māris
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ3018 Loģistikas pamati C Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss, kontaktnodarbība
G0412(PLK)

Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 TraZ2002 Automobiļa droša vadīšana C Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0703(PLK)
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Bolšteins Juris
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3133 Dīzeļmotoru barošanas sistēmas C Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss, kontaktnodarbība
G0413(PLK)

Gailis Māris
238. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ3018 Loģistikas pamati C Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss, kontaktnodarbība
G0412(PLK)

Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
19.30-20.15 TraZ2002 Automobiļa droša vadīšana C Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Izvēles kurss
G0703(PLK)
G0412(PLK)
G0413(PLK)

Bolšteins Juris
314. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5